On-Nederlands en schokkend: justitie jaagt op telefoongegevens van BD-journalist

commentaarVeel, heel veel van wat Bosschenaren weten over hun stad, weten ze dankzij het werk van Jos van de Ven en andere BD-verslaggevers. Heel veel debatten van de politiek draaien om wat raadsleden in onze krant of op onze site hebben gelezen. Het gaat dan bij uitstek om informatie waar gemeenten, bedrijven of andere organisaties liever over zwijgen. 

Omdat het nieuws niet in hun belang is, omdat ze het liever onder de pet houden. Dat de stad het toch aan de weet komt, is omdat bronnen hun mond durven opendoen tegen onze journalisten. Ze kunnen dat veilig doen in de wetenschap dat we nooit zullen prijsgeven van wie we ons nieuws hebben. Niet alleen in Den Bosch is dit de praktijk. In alle steden en dorpen geldt dat veel informatie alleen dankzij journalisten het daglicht ziet.

Inbreuk

Volledig scherm
Lucas van Houtert, hoofdredacteur Brabants Dagblad © Marc Bolsius

Dat het Openbaar Ministerie de telefoongegevens van onze verslaggever heeft opgevraagd, is een ernstige inbreuk op het recht op bronbescherming dat journalisten in Nederland hebben. Ernstiger dan je op het eerste gezicht zou denken. Door de actie van het OM raakt een van de belangrijkste journalisten van Den Bosch aangeschoten. Bronnen die hij telefonisch raadpleegde in de periode rond de burgemeestersbenoeming weten bij deze dat ze bekend zijn bij justitie. Wie onze verslaggever belde, wanneer hij ze belde, het staat in de justitiedossiers. Dat bronnen kopschuw worden, is een logisch gevolg. Voor het BD betekent het dat we onze werkwijze zullen moeten aanpassen. 

De handelswijze van het OM staat haaks op de persvrijheid die is geregeld in artikel 10 van het Europees Verdrag van de Mens: het staat iedereen vrij om inlichtingen te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag. Alleen bij zeer zwaarwegende belangen mag de overheid ingrijpen en inzage verwerven in de bronnen van journalisten. Dan moet het gaan om zaken van leven of dood, of om nationale veiligheid. Daar gaat het in de Bossche burgemeestersaffaire bepaald niet om.

Gekrenkte ego's

In de Bossche kwestie gaat het uiteindelijk om bestuurlijke boosheid en gekrenkte ego's. Om woede aan het bestuurlijke front over het uitgelekte feit dat de gewenste burgemeester te elfder ure naar Zaanstad vertrok. Lekken... Iedere journalist die langer dan een week in politiek Den Haag heeft vertoefd, weet dat talloze ministers, staatssecretarissen en voorlichters zich eraan bezondigen. Onlangs vertelde een oud-hoofdredacteur dat hij eens een telefoontje kreeg van de Commissaris van zijn provincie. ‘Jij wilt zeker weten wie de nieuwe burgemeester wordt’, informeerde die met een lach. Om vervolgens zonder omhaal de naam te geven. Als het recht overal in Nederland hetzelfde is, kunnen we hordes bewindslieden morgen van hun bed lichten en de cel in zetten. Maar kennelijk is justitie in Brabant wat driester dan elders. Het valt te hopen dat de rechter dat niet is. Hoe dan ook is het kwaad al geschied. Justitie jaagt op telefooncontacten van verslaggevers. Het is on-Nederlands en regelrecht schokkend.

BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement