Volledig scherm
© Thinkstock

Provincie en waterschappen in Brabant: 'Inbreng Rijk is hoognodig om water schoon te krijgen'

DEN BOSCH - De waterkwaliteit in Brabant is de afgelopen jaren weliswaar verbeterd, maar provincie en waterschappen hebben te weinig concrete instrumenten voorhanden om Kaderrichtlijn Water (KRW) op tijd te realiseren. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een onderzoek van de Universiteiten van Tilburg en Utrecht.

Het onderzoek werd vrijdag gepresenteerd. ,,De provincie en de waterschappen hebben weinig concrete instrumenten om grote knelpunten in de Brabantse waterkwaliteit rechtstreeks te beïnvloeden. Het gaat daarbij om nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica en andere niet genormeerde stoffen. Ook na de invoering van de Omgevingswet (in 2019) blijft het instrumentarium van provincies en waterschappen te beperkt om zelfstandig de KRW-doelstellingen te kunnen realiseren", schrijven de onderzoekers.

KRW
De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van oppervlaktewateren en grondwater aan bepaalde eisen moet voldoen. In Brabant heeft de KRW betrekking op ongeveer honderd rivieren, kanalen, beken, stromen en plassen.

Duidelijke afspraken
De provincie en de waterschappen zullen het rapport de komende tijd gebruiken in de discussie met het Rijk over de vorming en uitwerking van de Omgevingswet. ,,Duidelijke afspraken over ieders rol in het realiseren van waterkwaliteitsdoelen, kunnen overheden en ook andere partijen helpen zich te committeren aan een programmatische aanpak", adviseren de onderzoekers.

In samenwerking met indebuurt Den Bosch

Den Bosch e.o.