Volledig scherm
De woonboten op de Ertveldplas © copyright Marc Bolsius

Woonbootbewoners Ertveldplas vangen bot: ligplaats blijft illegaal

DEN BOSCH - Pogingen om de woonboten op de Ertveldplas te legaliseren leden woensdag schipbreuk in de Bossche gemeenteraad. Twee amendementen om de bewoners tegemoet te komen, kregen onvoldoende stemmen. 

Groen Links, de Bossche Groenen en de SP wilden de boten toestaan op de huidige plaats en hiervoor het bestemmingsplan aanpassen. PvdA en Gewoon Gedreven gingen iets minder ver, maar pleitten voor indikking (boten dichter bij elkaar) een plek ) en vervolgens legalisering. 

Indikking

Quote

En er zijn geen wetten of regels die blijven in de weg staan, mits de boten opschuiven.

Lisette van de Swaluw, PvdA

Lisette van Swaluw (PvdA) hield een bevlogen pleidooi. ,,Je zult maar woonbootbewoners zijn en daar al tientallen jaren wonen. De stad die dit gedoogde heeft ook verplichtingen. Het college heeft de mond vol over wonen op het water. En dan is er een plek waar na indikking qua leefbaarheid en geluids- en stankhinder niets op tegen is en dan kiest het college toch voor een soort uitstervingsbeleid door een persoonsgebonden vergunning af te geven in plaats van een objectgebonden."

De bewoners lieten eerder al weten akkoord te gaan met het verplaatsen van hun boten tot buiten de milieuhinderzone. Voor de PvdA en Gewoon Gedreven is dat genoeg om tot legalisering over te gaan. Van de Swaluw: ,,De mensen zeggen zelf wij wonen hier prima. En er zijn geen wetten of regels die blijven in de weg staan, mits de boten opschuiven."

ZIE OOK: Woonboten Ertveldplas Den Bosch dobberen tussen kolen en geiten

Onzekerheid

René van den Kerkhof van D66 vond verdere onzekerheid over de boten op de Ertveldplas ongewenst. Hij vindt de door het college voorgestelde ligplaatsen aan de Van de Veldekekade en eventueel de Rosmalense Plas een goed aanbod. 

De boten moeten weg, omdat ze straks mogelijk de komst van zware industrie in de weg kunnen staan. Judith Hendrickx vroeg zich af of de gemeente wel moet willen dat zich nog zware industrie kan vestigen in het hart van de stad.

De raad wilde na vijftig jaar eindelijk een punt zetten achter het ingewikkelde dossier en steunde in meerderheid het voorstel van het college. 

ZIE OOK: Woonbootbewoners Ertveldplas gaan actie voeren