Volledig scherm
Het raadhuis in Schijndel. © Robèrt van Lith

Schijndelaren krijgen opnieuw inspraak over toekomst gemeentehuis

SCHIJNDEL - De gemeenteraad van Schijndel heeft dinsdagavond unaniem besloten om Schijndelse inwoners en ondernemers binnenkort opnieuw te betrekken bij het lot van hun gemeentehuis. De toekomstige invulling van het leegkomende gemeentehuis ligt daarmee bij de dorpsbewoners zelf en de markt die ervoor is.

De verwachting is wel dat de nieuwe gemeenteraad van fusiegemeente Meierijstad volgend jaar de daadwerkelijke keuze maakt

Opties staan open
Aan het besluit ging dinsdagavond een initiatiefvoorstel van Hart voor Schijndel vooraf. Daarop stuurde het college vlak voor de raadsvergadering nog snel een memo naar de fracties dat de angel uit het debat haalde. De opties voor het gemeentehuis liggen ook wat het college betreft nog open, zo zei wethouder Bart Claassen (CDA).


Al stelde het college van B en W vorige maand al wel een kaderstellende visie op met het oog op de herbestemming van het gebouw op de Markt. Maar eerder schetste het college van B en W al plannen voor in het nieuwe gedeelte. Waar (zorg)appartementen voor ouderen en/of jongeren (starters met hun bedrijfjes) kunnen komen. Het oude raadhuis zou een culturele bestemming krijgen.

Het gaat momenteel nog om opties, niet om keuzes. Wat wenselijk en haalbaar is zal via burgerparticipatie en marktconsultatie nog dit jaar gaan blijken.

Lees woensdag een artikel over de toekomst van het gemeentehuis in het Brabants Dagblad, editie Meierij.

Meierijstad