Volledig scherm
© ThinkStock

Fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart en N279 toch hoger

DEN DUNGEN - De fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart en N279 wordt bijna vier meter hoger dan gepland. Harder trappen hoeft niet. De brug wordt nu 3,86 meter hoger dan in het huidige provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan) is toegestaan.

In dat plan staat beschreven dat de fietsbrug veertien meter boven NAP zou komen te liggen. Het provinciebestuur heeft aan Provinciale Staten gevraagd een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven om op deze plek alsnog een hogere fietsbrug aan te mogen leggen.

In de praktijk komt dat erop neer dat de fietsbrug zo’n twaalf meter boven het kanaal ligt, omdat de locatie van de brug ongeveer 5,5 meter boven NAP ligt. Een woordvoerster van de provincie verwacht dat Provinciale Staten dit besluit nog deze maand neemt en benadrukt dat het gaat om een administratieve wijziging.

"In het provinciaal inpassingsplan hebben we in 2013 basiseisen aangehouden voor de bouw van een fietsbrug en toen is de hoogte op veertien meter gesteld. Daarna is de aannemer aan de slag gegaan. Rekening houdend met de breedte van het kanaal, de eisen die Rijkswaterstaat heeft voor de doorvaart van schepen, de constructie van de brug en de landschappelijke inpassing die wij willen, weten we nu dat hier een hoogte van 17,86 meter nodig is", legt de woordvoerster uit.

Lees meer over de herstructurering van de Zuid-Willemsvaart op bd.nl/zuidwillemsvaart.