Volledig scherm
De Stijl-bakkerij aan de Acaciastraat in Tilburg. Foto Kinkorn

2017 jubileumjaar De Stijl: van neon in de Spoorzone tot expo bij De Pont

Vrij 1 juli: ‘De wereld van heden raast door Dada’s voetspoor...’ Wellicht prijkt die zinsnede van Antony Kok volgend jaar in neon in de Spoorzone. Het is in ieder geval één van de plannen waarmee Tilburg volgend jaar laat zien dat 2017 het jubileumjaar van De Stijl is, de kunstbeweging waarvan de bakermat in Tilburg ligt.

door Bas Vermeer

Ook het internationaal vermaarde museum De Pont zal aandacht besteden aan de relatie tussen De Stijl en Tilburg, er zijn activiteiten rond ‘t Bels Lijntje - in de buurt waarvan één van de grondleggers van 1914 tot 1915 gelegerd was - en er staan exposities op de planning. Zo reageren kunstenaars bij Luycks Gallery op De Stijl en werkt ook het Textielmuseum mee.

Zeer invloedrijk
Zo luiden de plannen waarmee voor het eerst stadsbreed De Stijl onder de aandacht gebracht. Het tijdschrift De Stijl verscheen in 1917 voor het eerst. Dat was het beginpunt van een zeer invloedrijke internationale beweging in de kunsten. Kunstenaars als Mondriaan, Rietveld en de dadaïsten Schwitters en Arp omhelsden de ideeën over vernieuwing van de beeldende kunst, de literatuur en de muziek.

Architectuur?
Eindelijk grijpt Tilburg die ‘heel grote kans’ aan reageert Veerle Slegers op het nieuws. Ze pleitte op persoonlijke titel, en eerder als raadslid, ervoor om De Stijl zichtbaar te maken in het gebied en de architectuur. Ze hoopt dat het niet bij alleen exposities blijft. „We staan niet bekend om de innovatieve architectuur, juist daar ligt een kans om De Stijl in de Spoorzone terug te laten komen.”

Laten we volgend jaar eerst opnieuw het verhaal van De Stijl vertellen, aldus wethouder Berend de Vries (D66, Spoorzone). „Misschien vormt het de aanleiding om ook iets in de architectuur te doen. Ik ben er in ieder geval op tegen om, bijvoorbeeld, De Stijl-bakkerij aan de Acaciastraat te kopiëren. Het moet wel vernieuwend zijn.”

Eerdere tentoonstelling De Stijl: