Volledig scherm
'De gemeente Tilburg hecht waarde aan het scheiden van afval'

Afvalscheiding: ‘Een rode kaart voor de gemeente’

Zo 3 juli: „Geeft de gemeente zichzelf ook gele, oranje of rode kaarten voor het niet juist scheiden van afval?” Binnenstadsbewoner Hans van Bijnen (28) – ‘terecht’ in het bezit van een gele kaart voor het niet goed sorteren van zijn huisafval – noemt het hypocriet dat ‘de bewoners wel moeten scheiden, maar de gemeente niet’.

door Bas Vermeer

Hij doelt op de gemeentelijke ‘prullenbakken’ die op straat staan. Passanten proppen er van alles in, zonder onderscheid des afvals.

In het openbaar gebied gaat dat afval op één hoop, terwijl de gemeente sinds eind 2014 zogenoemde ‘voorlopers’ voor de afvalwagens uit stuurt om de duobakken van inwoners te controleren. Ze delen waarschuwingskaarten uit als blijkt dat restafval en gft niet goed zijn gescheiden. Recidivisten krijgen een boete, al komt dat zelden voor.

Goede voorbeeld
„Vooropgesteld, scheiden is goed en prima, er is lange tijd niet naar omgekeken”, zegt Van Bijnen. „Maar in de stad staan tientallen afvalbakken, de hoeveelheid afval die bezoekers van het centrum weggooien is aanzienlijk. En dat wordt niet gescheiden, er is zelfs geen mogelijkheid om je afval te scheiden. Een beter milieu begint bij jezelf. Geef als gemeente dan het goede voorbeeld.”

Dat voorbeeld gaf de gemeente een tijdje wel, tijdens de Tilburgse kermis. In 2013 en 2014 trachtte de gemeente onder de noemer ‘jij sorteert, wij recyclen’ bezoekers hun afval op de juiste manier te laten weggooien. In de praktijk bleek dat te hoog gegrepen voor een evenement dat 1,5 miljoen bezoekers trekt. ‘De weg naar de afvalbak wordt helaas niet altijd gevonden. Laat staan dat het afval gescheiden wordt weggegooid’, concludeerde het Brabants Afval Team.

Proef
Meet de gemeente met twee maten? Volgens wethouder Mario Jacobs (GroenLinks, Openbare Ruimte) niet. „We nemen eerst maatregelen op de plek waar het meeste afval wordt geproduceerd en dat is bij de mensen thuis. Daarna kijken we naar zaken als het openbaar gebied, die volgorde is logisch.”

De wethouder laat weten dat er een ‘veelomvattende afvalproef’ in de wijk ’t Zand aankomt die zich toespitst op de openbare ruimte. Daarbij worden ook gemeentelijke afvalbakken vervangen, zodat het afval gescheiden kan worden weggegooid. „Om te kijken of het nuttig en zinvol is.”

Realistisch?
Maar: is dat afval scheiden op straat wel realistisch? Dat ligt eraan waar in Nederland je je oor te luister legt. In het Gelderse dorp Zelhem – waar veel toeristen komen vanwege het Pieterpad – werden in 2013 tien ‘normale’ prullenbakken vervangen door zogeheten ‘triobakken’ met een oranje (plastic), blauwe (drankpakken) en grijze (restafval) afvalbak.

Bij de gemeente zijn ze ‘niet ontevreden over de zuiverheid van de afvalstromen’. Met de kanttekening: ‘Al moeten we geen overdreven voorstelling van de hoeveelheden hebben.’ De prullenbakken staan er nog steeds, ook om het goede voorbeeld te geven. ‘Als je van burgers thuis vraagt om afval te scheiden, moet je het als gemeente ook doen.’

Mislukt
In Utrecht werd er eventjes geprobeerd om triobakken in te voeren, maar dat mislukte. Eind 2014 werden die bij het winkelcentrum Lunetten geplaatst om zo de afvalstromen te scheiden. „Het leverde geen bruikbaar materiaal op”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. „Het afval werd gewoon door elkaar gegooid, de proef is daarom stopgezet.”

En Delft waagt deze zomer een poging. De binnenstad wordt ‘een proeftuin voor afvalinzameling’. Eén onderdeel van een veel groter plan is het op elke hoek van een straat containers plaatsen of aanpassen waardoor meer afval gescheiden wordt ingezameld.

Volledig scherm
Afval aan de Heuvelstraat. Foto Jan van Eijndhoven