Volledig scherm
Stalling Rotterdam

Analyse: Toekomst van fietsenstallingen Station Tilburg

Woe 1 apr: De kogel is door de kerk; de locaties van de fietsenstallingen op het station zijn door het college vastgesteld en maandagavond besproken in de raad. Ook is er een keuze gemaakt wat betreft bewaakt en onbewaakt stallen en zijn er uitspraken over de inrichting van de stalling gedaan.

door gastblogger Angela van der Kloof, in het dagelijkse leven adviseur duurzame mobiliteit

De locaties: er komt geen fietsenkelder onder het nieuwe stationsplein (nu nog een bouwput), maar een stalling aan de zuidkant (oostzijde) ongeveer op de plaats waar de stalling nu staat. En een spiegelbeeld daarvan komt er aan de noordkant, ook de oostzijde (zie foto 1 bij deze blog). In totaal moet dit plaats gaan bieden aan 7.500 fietsen (in 2013 waren er 4.500 plaatsen). De ingang komt geheel aan de oostzijde van de stallingen, in de nieuwe Willem II passage. Aan de kant van de ingang van het station en de perrons komen voetgangers in- en uitgangen.
Voor de toekomst, als blijkt dat de 7.500 stallingsplekken niet voldoende zijn, wordt ruimte aan de noord\-westkant van het station gereserveerd.

Een groen plein voor het station spreekt mij aan en ik ben misschien te optimistisch over de haalbaarheid daarvan in combinatie met een fietsenkelder. Maar toch voelt het niet kiezen voor een fietsenkelder als een gemiste kans. Die put ligt al een paar maanden open. Er zou bijna niets nieuw gegraven hoeven te worden.
Waarom gewoon dicht gooien?

Als er veel eerder bij het nadenken over het nieuwe station ook aan de belangrijke rol van de fiets (en daarmee aan de fietsenstalling) gedacht was dan was er voor mijn gevoel meer mogelijk geweest. De ingang van de stalling helemaal bij de Willem II passage is ver van de stationsingang af. Veel mensen zullen vanuit het westen aan komen rijden en eerst voorbij de ingang van het station moeten fietsen voordat ze bij de ingang van de stalling komen.
Op weg naar de trein telt iedere minuut die je extra kwijt bent met je fiets stallen, vooral als je dit dagelijks doet en er veel andere fietsers ook naar de stalling trekken.

Nu er geen kelder komt zal er een verdraaid mooi en uitnodigend groen plein moeten komen, dat het dagelijks omrijden voor zoveel fietsers helemaal goed gaat maken. Laat er alsjeblieft geen ontwerp komen voor een groot open grasveld waarop niets mag gebeuren. Maak het uitnodigend voor mensen om elkaar, al dan niet met een fiets aan de hand, op te wachten en om samen mensen te kijken.
Ik weet niet hoe het ontwerp van het stationsplein tot stand gaat komen. Ik hoop eerlijk gezegd dat Tilburgers met verstand van groen in de stad zich hiermee gaan bemoeien.

In de keuzes voor de locaties van de stalling is niet gekeken naar de looproutes tussen stalling en perron in relatie tot koffietentjes of winkels in het station. Veertig procent van de mensen die met de trein reizen, komen met de fiets. Mij lijkt het logisch om dit integraal in je denken mee te nemen. Door de huidige locatiekeuze zullen veel mensen niet langs de koffietentjes of winkels komen. Goed voor hun eigen portemonnee, maar niet voor de ondernemers op het station.

Alle stallingsplekken, dus noordzijde én zuidzijde, zullen volledig bewaakt worden en de eerste 24 uur gratis zijn. In de raadsvergadering is voorgesteld om studenten in het weekend meer dan 24 uur gratis te laten stallen. Dit is een hele stap vergeleken met de huidige situatie waar je per dag betaalt voor het bewaakt stallen. En het is een goede stap die ervoor zorgt dat je je fiets veilig kunt stallen zonder kosten te maken. Ten minste voor de eerste 24 uur. Het idee om studenten meer tegemoet te komen is sympathiek.
Maar waarom alleen studenten?

Er zijn meer mensen die liever niet betalen voor het stallen en mogelijk fietsen in de omgeving op allerlei plekken gaan zetten. Zoals jongeren zonder baan, of die net op de arbeidsmarkt beginnen. Een stad als Delft heeft die keuze gemaakt (zie foto 3 bij deze blog). Daar is het stallen van de fiets de eerste 14 dagen voor iedereen gratis. Mij lijkt het zinvol te kijken of we dat in Tilburg ook kunnen doen. Al is het maar vanuit de vraag of de kosten van het optuigen en gebruiken van het betalingssysteem opwegen tegen de opbrengsten.

Over de exacte inrichting en uitstraling van de stalling wordt in de stukken niet heel veel gezegd. Er wordt gesproken over de keuze voor een kwalitatief hoogwaardige inrichting en dit wordt concreet gemaakt in de keuze voor een roltrap zonder treden (tapis roulant) –aan beide zijden- en in de keuze voor een systeem dat aangeeft waar stallingsplekken beschikbaar zijn. Die roltrap is een prima keuze. Aan beide kanten zal een deel van de stalling op perron niveau zijn en met zo’n overdekte roltrap kom je comfortabel op dat niveau aan.

Het systeem dat aangeeft waar vrije plekken zijn kan handig zijn. Ik stel me voor dat je straks bij binnenkomst in de stalling ziet of de rekken op straatniveau vol zijn, en je dus de rolband op naar boven moet, of niet. Mij lijkt het handig als er aan de buitenkant te zien is hoeveel vrije plekken er aan de noord- en zuidkant vrij zijn. Dat is handige informatie voor binnenkomst in de stalling.

Maar natuurlijk laten de tekeningen al wel wat mogelijke keuzes zien. Zo is te zien dat er gekozen wordt voor dubbellaags rekken. Prima omdat je daarmee de ruimte zo goed mogelijk kunt benutten. Maar de ruimte tussen de rekken staat in de tekeningen op 2.10 meter. Dat is te krap. Op dit moment is in de stalling een ruimte tussen de rekken van ongeveer 2,50 meter en dat is eerder te krap dan te ruim.
De landelijke richtlijn voor die ruimte tussen dubbellaags rekken is 3 meter, omdat je elkaar dan kunt passeren als iemand de fiets in het bovenste rek plaatst. Dit kan nu niet en zorgt voor opstoppingen.
En als je de ruimte nog kleiner gaat maken gaat dat veel vertraging en ergernissen opleveren.

Ga maar met een meetlint kijken in de bestaande stalling en je ziet dat het niet kan. Daarmee betwijfel ik of het samengaat om kwalitatief hoogwaardig in te richten en toch de 7.500 plekken te realiseren (zie dit document, pagina 9).

Andere zaken in de inrichting zijn kleurgebruik, herkenbaarheid van de plek waar je je fiets stalt zodat je gemakkelijk kunt onthouden waar je je fiets gelaten hebt en licht. Ik heb fraaie voorbeelden gezien van stations stallingen en ben onder de indruk van wat er in Rotterdam gerealiseerd is (foto 4, 5 en 6). Het is een kelder, maar door goed gebruik van kleur en licht heb je dat eigenlijk helemaal niet in de gaten.​

Tot slot het handhaven en bijbehorende ruimen van fietsen. Er wordt voor gepleit om “de ruimingsmogelijkheden in de ruime omgeving van het station aan te passen, zodat goede handhaving bij oplevering van de nieuwe fietsenstalling mogelijk wordt gemaakt.” Het lijkt de ultieme doelstelling om alle fietsen uit het straatbeeld van de Spoorzone te halen. Als eerste vind ik dat je duidelijk moet communiceren naar de reizigers over wat je van hen verwacht. Er wordt te gemakkelijk vanuit gegaan dat iedereen wel weet wat de bedoeling is. Maar ieder jaar komt er een nieuwe lichting studenten, inclusief een groeiende groep buitenlandse studenten.

We kunnen er niet vanuit gaan dat iedereen vanzelf snapt wat de bedoeling is. Dat wordt ook aangetoond in een onderzoek dat de gemeente vorig jaar heeft laten uitvoeren onder het jongerenpanel in Tilburg. Opvallende uitkomsten waren dat de jongeren in dit panel positief waren over de bewaakte stallingen in het centrum, die zij vaak ’s avonds gebruiken. Maar zij geven ook aan graag meer fietsbeugels op straat te zien.

Verder weet een meerderheid van de jongeren niet dat het verboden is om fietsen in het centrum van Tilburg buiten de beugels of fietsenstalling te parkeren. Dus ik pleit voor een goede en positieve voorlichting. En ja, dat moet je steeds blijven doen. Pas als dat staat is handhaving eerlijk. Vergelijkbaar met de discussie over gele en rode kaarten voor het al dan niet goed sorteren van afval.
Pas als iedereen de kans gegeven hebt te weten wat de bedoeling is, kun je gaan denken over handhaven.

Daarmee hangt samen dat er mensen zijn voor wie het verwijderen van alle fietsen uit het straatbeeld in de binnenstad en Spoorzone een ultieme doelstelling lijkt te zijn. Dat wil ik wel ter discussie stellen. Fietsen horen in het straatbeeld van een Nederlandse stad. Ik heb het niet over weesfietsen, fietswrakken of fietsen die de weg blokkeren voor voetgangers. Maar gewoon over het kort parkeren van je fiets in bijvoorbeeld het dwaalgebied, bij de toekomstige Stadscampus, de Kennismakerij of de Hall of Fame.

Kijk eens hoe Groningen dat in haar nieuwe fietsplan ‘Wij zijn Groningen Fietsstad’ aan gaat pakken. Daar gaan nog veel meer mensen met de fiets naar het station en de stad. En ze hebben geleerd dat Groningers overal met de fiets willen komen en dat zij uiteindelijk toch zelf de meest logische oplossing kiezen. Door het bieden van aantrekkelijke voorzieningen en door te experimenteren zetten ze in op het bieden van keuzes, kijken wat er gebeurt en daarmee onderzoeken wat het beste werkt.
Uitgangspunt is dat er voor kort parkeren een flexibele oplossing gevonden wordt op straat, voor middellang parkeren zijn er vaste gratis voorzieningen en voor lang parkeren zijn er hoogwaardige inpandige of ondergrondse stallingen. Dat hoeft voor hen niet gratis te zijn.

Ik pleit er voor om zo’n denkwijze van uitproberen en leren ook in de Spoorzone en Dwaalgebied in te zetten. Niet op het plein voor het station natuurlijk, maar wel wat verderop. Probeer uit wat nog wel kan en wat niet, zonder je te fixeren op een straatbeeld zonder fietsen. Jongeren geven niet voor niks aan dat er te weinig beugels in de binnenstad zijn.

Je moet hier iets mee omdat mensen die de fiets pakken de samenleving minder kosten dan mensen die de auto pakken. Hen belonen zorgt ervoor dat meer mensen de fiets nemen, wat nog minder maatschappelijke kosten met zich meebrengt (denk vooral aan gezondheidswinst) en ook nog eens goed is voor de winkels en café’s in dit deel van de stad!

Volledig scherm
Stalling Rotterdam
Volledig scherm
Voorwaarden Delft
Volledig scherm
Stalling Rotterdam
Volledig scherm
Locaties: fietsenstallingen aan de noord- en zuidzijde
Volledig scherm
Proefschets: fietsenstalling aan de zuidzijde van het station