Volledig scherm
Maar liefst 25 kilometer aan straatwand op historische fotostroken. Foto Jan van Eijndhoven

Historische 'schat' teruggevonden: 25 kilometer beeld van Tilburgse straten

Do 1 dec: Zwartwit flonkert het ‘goud’ dat is opgediept uit de gewelven van het regionaal archief. Een schat aan beeldmateriaal: oude fotostroken van de straten in de binnenstad.

door Bas Vermeer

„Google Streetview avant la lettre”, zegt Jojanneke van Zandwijk van het Regionaal Archief Tilburg. Het gaat om het werk van fotograaf Joep Vogels. In opdracht van de dienst publieke werken van de gemeente trok hij van 1977 tot en met 1984 door de straten van de binnenstad van Tilburg.

25 kilometer
Nauwgezet - ‘monnikenwerk’ - legde hij de panden aan de linten en hoofdverbindingswegen van de stad vast. Op de stroken is 25 kilometer aan straatwand terug te zien, alles op een schaal van 1:100.

Aan de Heuvelstraat zit nog de Peek & Cloppenburg op de hoek waar nu de Zara zich vestigt, aan de Bisschop Zwijsen- en Tuinstraat zijn nog oude fabrieken te zien. In die laatste straat is een pand (nu Mugs & Muffins) dichtgetimmerd en staat er onderop in graffiti ‘stem niet’ met daarbij een anarchistisch teken (hier te zien).

Oude Citroëns en kevers sieren het straatbeeld, vitrages in alle soorten en maten hangen voor de ramen, de verstilde passanten laten de laatste mode zien.

'Culturele erfenis'
Het mag dan ook geen wonder heten dat de maker - Joep Vogels - de 275 stroken van in totaal 78 straten zijn culturele erfenis voor de stad noemt. Het probleem was alleen dat de stroken een kwarteeuw spoorloos waren.

„Halverwege de jaren ‘80 moest publieke werken inkrimpen, kasten vol materiaal gingen blind naar de opkoop of werden vernietigd.” Hij wist dat een collectie stroken bewaard was gebleven, maar een de afgelopen 25 jaar kreeg hij de locatie maar niet boven water.

Queeste
„Het was echt mijn queeste om die stroken op te sporen”, vertelt hij. De fotograaf speurde ze uiteindelijk - hij had de hoop al bijna opgegeven - op in het depot van het archief, daar lagen ze uit het zicht, bovenop de kasten. Daarmee is zijn queeste nog niet ten einde: „Zo’n twintig procent van alle gemaakte stroken ontbreekt. Ik woon zelf in de Tuinstraat, de strook die het noorden laat zien is helemaal compleet, maar die van het zuiden ontbreekt.”

Met de stroken werd destijds onvoorzichtig omgesprongen. Ze werden uitgeleend aan wijkcentra die de straten wilden laten zien of studenten die onderzoek deden. Het is goed mogelijk dat oud-medewerkers van de gemeente ‘hun’ straat op fotostrook mee naar huis hebben genomen.

Zoektocht
„We zijn een zoektocht begonnen naar de ontbrekende stroken”, zegt Van Zandwijk. „Voor de toekomst is dit zeer waardevol cultureel bezit. Tilburg is de enige stad in Nederland die op deze manier is vastgelegd in de tweede helft van de 20e eeuw.”

Het archief doet een oproep aan mensen die de ontbrekende fotostroken, negatieven of de overzichtskaart weten te vinden. „We hoeven ze niet te hebben, maar willen ze digitaliseren. Zodat iedereen ze volgend jaar online in kan zien.”

(Wie nog een fotostrook bezit, kan contact opnemen met info@regionaalarchieftilburg.nl)