Volledig scherm
Jeroen Jaspers, Jacqueline Willemen en Jos van Roestel

Rechtswinkel Tilburg verhuist: 'Het blijft nog steeds David tegen Goliath'

Woe 11 jan: Soms kan het zo simpel zijn. Laatst nog loopt Jacqueline Willemen met een cliënt een moeilijk document door. "Bij het horen van één bepaalde zin barstte hij in tranen uit. Dat was de oplossing waar hij naar op zoek was."

door Bas Vermeer

Moeilijke stukken begrijpelijk maken. Studenten beschermen tegen huisjesmelkers of hulp bij een geschil met de verzekering: de taken van de Tilburgse Rechtswinkel lopen breed uiteen.

Na 18 jaar in het karakteristieke pand aan de Lange Schijfstraat verhuist de Rechtswinkel. In het pand worden appartementen gebouwd, de maatschappelijke organisatie maakt per 1 maart de overstap naar het parochiehuis aan de Ringbaan West 96. "Na ruim 18 jaar waarin veel lief en leed voorbijkwam", aldus coördinator Willemen.

Maranathakerk
Een mooi moment om eens bij de Tilburgse Rechtswinkel - de allereerste van Nederland - poolshoogte te nemen. De Rechtswinkel ontstond in 1968/69. De bezetting van de Hogeschool was net achter de rug, de rechtenstudenten waren bezig met allemaal democratiseringsactiviteiten. Maar, vonden ze, het was allemaal erg naar binnen gericht. Iemand kwam toen met het idee om 'ook wat voor de mensen in Tilburg te doen'.

Eind 1969 werd het eerste spreekuur gehouden in de Maranathakerk. Sindsdien is de stroom mensen - voornamelijk met een smalle(re) beurs - die rechtshulp zoeken nooit gestopt.

Sterkere partij
Het zijn vooral de 'David tegen Goliath-verhalen' die bij de Rechtswinkel terechtkunnen. "Er moet, objectief gezien, een sterkere partij tegenover staan", vertelt Jos van Roestel, die samen met Jeroen Jaspers teamleider bij de Rechtswinkel is. "Denk aan een werknemer ten opzichte van werkgever, consument tegenover de producent of huurders versus de verhuurders. Tegen de instituten, daar is de Rechtswinkel voor opgericht. Burenruzies of scheidingen behandelen we bijvoorbeeld niet, al krijg je aan de balie dan advies waar je wel moet zijn."

Studenten
De winkel deint op de tijd mee. Als wetgeving verandert - zo waren er vorig jaar veel wijzigingen in het arbeidsrecht - wordt het aan de Lange Schijfstraat ook drukker. "Vorig jaar hebben we ruim 1.200 zaken in behandeling genomen", aldus Willemen.

De winkel bestaat uit vijf vaste krachten, maar daarnaast werken er nog een stuk of veertig studenten. Tweede- en derdejaars rechten van de universiteit en stagiaires van de juridische hogeschool. Het is niet vrijblijvend: de studenten tekenen een contract van anderhalf tot twee jaar. "Nee, het levert bijna niets aan studiepunten op", zegt Van Roestel. "Ze doen het voor de ervaring." Het zijn de advocaten, rechters, juristen van later. "Ook vanwege de bevlogenheid", vertelt Willemen.

Complexer
De groep die de Rechtswinkel opzoekt is kwetsbaarder geworden, vertelt Van Roestel. "De mensen die hier komen, zitten vaak heel erg in de schulden of hebben dat soort problemen."

Wordt de maatschappij moeilijker voor hen? "Lastig om dat zo te stellen. Wat je wel ziet, is dat wetten complexer worden en mensen daardoor buitenboord vallen. Je móet participeren, je móet werken en daar wordt heel streng op gehandhaafd. Sommige mensen kunnen niet aan de eisen voldoen én hebben ook niet het vermogen om dat inzichtelijk te maken."

Bijstand
Een voorbeeld, gisteren nog aan de balie. Een man in de bijstand die in de zaak van zijn zoon helpt, omdat-ie bijna failliet is. "Dat mag niet, dat zijn werkzaamheden waar hij geld voor had kunnen vragen." De man moest vervolgens de hele periode dat hij in de bijstand zat weer terugbetalen.

Of de man een kans maakt? "We hopen dat we van die zes maanden een stukje af kunnen krijgen. Maar hij geeft ook toe dat hij heeft geholpen: hij was zich van geen kwaad bewust."