Volledig scherm
Volop nieuwe woningen in aanbouw bij en rond het winkelcentrum Koningsoord in Berkel Enschot. © Pix4Profs-Ron Magielse

D66 Tilburg: tóch steuntje voor starters op koopwoningmarkt

TILBURG - D66 in Tilburg wil toch een extra lening mogelijk maken voor koopstarters, hoewel Burgemeester en Wethouders daar niks in zien. De partij heeft een initiatiefvoorstel ingediend.

Juist in Tilburg kan zo'n lening mensen die hun eerste woning kopen net het benodigde zetje geven, stelt raadslid Julian Zieleman. De starterslening is een tweede hypotheek van de gemeente, aanvullend op de eerste hypotheek van een andere geldverstrekker. De koper hoeft pas na drie jaar rente en aflossing te gaan betalen. 

Koopstarters hebben het overal in Nederland moeilijk. Het percentage starters dat zelf een woning kan financieren is sinds 2018 gedaald van 29 naar 13. Burgemeester en Wethouders zien na onderzoek echter amper  meerwaarde in de starterslening.  Landelijk doen steeds minder mensen er een beroep op, drie van de vier grote gemeenten hebben hem afgeschaft. Reden is onder meer dat het maximum van de hypotheek plus starterslening is gesteld op 290.000 euro, terwijl de gemiddelde waarde van de woning al op drie ton ligt.

Bouwproductie boven peil 

Daarin ziet Zieleman voor Tilburg echter juist een kans: deze stad heeft verhoudingsgewijs een grote voorrraad goedkope woningen. Als de gemeenteraad D66 volgt, wordt de lening in feite heringevoerd. Tilburg stopte er in 2015 mee, omdat het budget op was. Overigens zien B en W meer nadelen: de lening zou financieel vaak niet aantrekkelijk vanwege een relatief hoge rente en afsluitkosten. De verwachte inkomensstijging bij starters doet zich bovendien vaak niet voor. 

B en W koersen vooral op dóórbouwen, en willen daarbij ruimte bieden aan goede, betaalbare huur- en koopwoningen. Doel is tot 2025 jaarlijks 950 nieuwe woningen, vorig jaar werden er 1097 geraliseerd, in de eerste helft van dit jaar al 591. 

In samenwerking met indebuurt Tilburg

Tilburg e.o.