Een van de locaties in de gemeente Gilze en Rijen waar sprake is van wortelopdruk.
Volledig scherm
Een van de locaties in de gemeente Gilze en Rijen waar sprake is van wortelopdruk. © Foto gemeente Gilze en Rijen

Gilze en Rijen onderzoekt schadevergoeding aan bewoners voor wortelopdruk bomen

GILZE/RIJEN - Inwoners in de gemeente Gilze en Rijen die schade in hun tuin of aan hun woning hebben door wortelopdruk van gemeentelijke bomen krijgen mogelijk een vergoeding. In antwoord op vragen van VVD en Gemeentebelang laat het college van B en W weten 'te bekijken hoe we met deze situaties om kunnen gaan’.

B en W kondigen een onderzoek aan, waarbij ook juridische gevolgen tegen het licht worden gehouden. ,,Deze problematiek heeft een grote juridische component in zich; dat nemen we uiteraard mee in het onderzoek hiernaar", aldus het college. Hoe een en ander vorm krijgt, kan gemeentewoordvoerder Jeroen Leemans niet zeggen. ,,Op dit moment werken we dit verder uit. Op basis van deze uitwerking komen we daar op terug.”

Schots en scheef

Beide partijen hebben de vragen gesteld naar aanleiding van twee voorstellen om een aantal straten in de dorpen Gilze en Rijen aan te pakken. In Rijen draait het om de Riekevoort, Mosselaar, Doornbos, Zaaren, Sterkenhoeve, Wouwerbroek en Breebroek. In Gilze gaat de wijk de Keienbijters op de schop. 

In beide gebieden is sprake van achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte. Door wortelopdruk ligt bestrating schots en scheef en dat leidt soms tot gevaarlijke situaties voor weggebruikers. De gemeente neemt de mogelijkheid ook te baat om de straten klimaatbestendiger te maken en past de afvoer van regenwater en de riolering daarop aan. De bestaande materialen worden in het kader van duurzaamheid zoveel mogelijk hergebruikt.

Wensen

Het bijzondere aan de aanpak in Keienbijters is dat de buurt daar zelf een plan heeft gemaakt. De buurtvereniging heeft dat in overleg met diverse bewoners opgesteld en daarin de wensen van de buurt verwerkt. B en W stellen dat 'dit plan als uitgangspunt kan dienen voor het verder uitwerken van de gemeentelijke plannen'. 

Wel vreest het gemeentebestuur voor mogelijke bezwaren uit de wijk, met name als het gaat om het verwijderen van bomen. Er moeten namelijk 35 bomen worden gekapt. Wel worden mogelijk nieuwe exemplaren elders in de wijk terug geplant. De inschatting is dat het totale plan bijna 500.000 euro kost. Voor de voorbereiding van de aanpak van de straten in Rijen wordt ruim 3 ton uitgetrokken.

In samenwerking met indebuurt Tilburg

Tilburg e.o.