Volledig scherm
Foto ter illustratie © Getty Images

Jeugdzorg gaat Boxtel flink meer geld kosten

BOXTEL - Boxtel gaat flink meer betalen aan jeugdzorg. Dat komt door een aangepaste rekenmethode binnen de regionale samenwerking. Die methode gaat er vanuit dat gemeenten naar ratio van gebruik gaan bijdragen. In feite heeft Boxtel de 'pech' dat instituut De la Salle binnen de grenzen is gehuisvest. Daar gaat relatief veel geld naar toe en dat moet nu door Boxtel afgerekend worden.

Het is de simpele versie van een ingewikkelder probleem. Maar aan het einde van het liedje moet Boxtel in 2019 naar verwachting bijna een miljoen euro meer op tafel leggen dan waarvan in de onlangs vastgestelde begroting voor dat jaar werd uitgegaan. Die dient dus al weer meteen te worden aangepast. Door waarschijnlijk een greep in de algemene reserves. Want mogelijkheden om het bedrag via bezuinigingen naar beneden bij te stellen zijn er niet. 

,,We kunnen niet euro-gestuurd gaan werken", aldus wethouder Maruška Lestrade. ,,Er is recht op jeugdzorg en dat willen wij uiteraard ook nakomen. Het betekent wel dat er een open einde aan de financiering zit." Linksom of rechtsom, het geld moet er dus gewoon komen. 

Quote

We kunnen niet eu­ro-ge­stuurd gaan werken.

Maruška Lestrade, wethouder

Eerlijker

De vooruitzichten zijn bovendien niet goed. ,,De signalen zijn dat er wellicht nog een groter tekort kan ontstaan. Zoals gezegd door de zware zorg bij La Salle, waar 45 jongeren verblijven die onder voogdij staan en onder Boxtel vallen, maar ook door de reguliere groei van de jeugdzorg. Daarmee was in het bedrag dat wij ontvangen van Den Haag voor deze zorg geen rekening gehouden. Het is in feite wel wrang voor ons, want wij hebben onze zaakjes gewoon goed op orde. Kunnen hier verder ook niets aan doen.”

Wel wordt gekeken naar een eerlijkere verdeling van de lasten. ,,De jongeren die bij La Salle verblijfszorg krijgen, zijn lang niet allemaal Boxtelaar. Er komt een nieuwe wet aan dat de kosten worden betaald door de gemeente waar de jongere het laatst zelfstandig woonde. Maar dat laat nog zeker minimaal een jaar op zich wachten", aldus de wethouder.

In samenwerking met indebuurt Tilburg

Tilburg e.o.