Volledig scherm
Aanleg van een nieuwe parkeerplaats voor bedrijven dwarsboomt volgens de Stichting Duurzaamheidsvallei de reconstructie van ‘Kasteel Durendael’ langs de Voorste Stroom. © Nelleke van Wijk

Raad van Oisterwijk laat zich weinig aan Kasteel Durendael gelegen liggen

OISTERWIJK - Staat politiek Oisterwijk op z'n achterste benen nu het na vier jaar touwtrekken einde oefening lijkt voor ‘Kasteel Durendael’ langs de Voorste Stroom? Niet bepaald, leert een rondgang langs de zes fractievoorzitters.

Maar twee reageerden op vragen van het Brabants Dagblad. ‘De VVD ziet voor de gemeenteraad op dit moment geen rol weggelegd’, liet Anne Cristien Spekle van oppositiepartij VVD weten. 

Alleen PGB’er Carlo van Esch, die de grootste fractie in de raad aanvoert, blijkt te rade te zijn gegaan bij de verantwoordelijk wethouder, partijgenoot Dion Dankers.

Toorn gewekt

Die wekte vorige week de toorn van Stichting Duurzaamheidsvallei, initiatiefnemer van de 'herinnering’ aan het jachthuis. Het ontwerp voorziet in muurtjes van cortenstaal en een accentuering van de slotgracht, waarvan nog twee armen herkenbaar zijn. Maar dat laatste komt in het gedrang door de aanleg van parkeerplaatsen voor nabijgelegen bedrijven. 

Volledig scherm
De Voorste Stroom loopt langs het archeologisch monument waarop de Stichting Duurzaamheidsvallei met muurtjes Kasteel Durendael in herinnering wil roepen. Het fietspad naar de brug slingert ertussendoor. In een rechte hoek: de slotgracht. © Stichting Duurzaamheidsvallei

Met dat doel voor ogen heeft de gemeenteraad in 2017 het bestemmingsplan aangepast. Duurzaamheidsvallei dacht er echter nog met Dankers uit te kunnen komen. Vorige week verraste hij de stichting echter door rooiwerkzaamheden voor het parkeerterrein uit te laten voeren. 

Parkeerplaatsen opofferen

Toch is volgens Carlo van Esch nog een ‘compromis’ mogelijk: ,,Uit een reactie van de wethouder blijkt dat hij ook na realisatie van de parkeerplaatsen bereid is om samen met initiatiefnemers naar een oplossing te zoeken, bijvoorbeeld door een aantal parkeerplaatsen op te offeren.” 

Namens Duurzaamheidsvallei laat Carel Brands echter weten dat een compromis inmiddels ‘onrealistisch’ is. ,,Het project is getorpedeerd door ambtelijk en bestuurlijk falen. Ik voel er veel voor om het aan de lokale rekenkamer voor te leggen als onderzoeksproject.”   

Quote

Tsja, wat levert dit nu op behalve parkeer­plaat­sen?

Nelleke van Wijk

Morele steun ontvangt Duurzaamheidsvallei nog wel van oud-raadsgriffier Nelleke van Wijk. Ze maakte een foto van de werkzaamheden voor de parkeerplaats en voorzag die op Facebook van deze informatie: ‘Tsja, wat levert dit nu op behalve parkeerplaatsen op Den Donk? Weg ecologische hoofdstructuur; geen blijvende cultuurhistorische herinnering aan Huize Durendael. En is het bestemmingsplan van 2017 op dit stukje nog wel actueel nu?’

Carlo van Esch (PGB)

Als PGB zijn wij samen met initiatiefnemers ter plaatse gaan kijken. Het is een heel mooi initiatief. Het zou mooi zijn als het doorgang zou kunnen vinden. Daar hebben wij ons als fractie sterk voor gemaakt. In dit geval blijkt dat lastig te liggen omdat er verschillende belangen spelen. 

De ondernemers willen snel extra parkeerplekken, de bewoners aan de overkant van de stroom en B-team hechten veel waarde aan het behoud van het groen. Vandaar dat er nu al een tijdje een bestemmingsplan ligt om parkeerplaatsen te realiseren, maar dat bijt enigszins met het initiatief van het kasteel. 

De wethouder heeft laten weten dat hij graag met initiatiefnemers zoekt naar een compromis, maar dat is tot op heden blijkbaar niet gelukt. Uit een reactie van de wethouder blijkt dat hij ook na realisatie van de parkeerplaatsen bereid is om samen met initiatiefnemers naar een oplossing te zoeken, bijvoorbeeld door een aantal parkeerplaatsen op te offeren.

Reactie Carel Brands (Duurzaamheidsvallei) 

De reactie van Carlo is bekend. Zijn argumenten niet helemaal juist, maar ik snap ook dat het lastig is om je eigen wethouder af te vallen.

Zoals bij herhaling is aangegeven:

* In het bestemmingsplan is een gedeelte aangegeven als archeologisch monument. De gemeente heeft gemeend op een gedeelte van het archeologisch monument een parkeerplaats te moeten aanleggen.

* Op basis van een toezegging door de vorige wethouder en een aanpassing van de toelichting in het bestemmingsplan Den Donk hebben wij onze zienswijze niet omgezet in een bezwaarschrift. Wij onderschreven immers de haast voor de vaststelling van het bestemmingsplan en hadden vertrouwen in de bestuurlijke toezegging vanuit een betrouwbare overheid.

* De valse start met de nieuwe wethouder is veroorzaakt doordat de beleidsambtenaar de wethouder niet had geïnformeerd over het voortraject en de dossiers niet aan de nieuwe wethouder had overgedragen. Wij zijn er vanuit gegaan dat die valse start was opgelost.

* We hebben het archeologisch monument, dat gebaseerd is op de authentieke contouren van huize Durendaal, ingevuld met het ontwerp wat er nu ligt. Kleiner maken is een vorm van cultuurbarbarisme waardoor daar compromis mogelijk is. Dat is vanaf de eerste dag een gegeven.

* De monumentencommissie heeft ons ontwerp vanaf de eerste dag omarmd met een zeer positief advies.

* Het waterschap heeft ingestemd met ons plan met kanttekeningen met betrekking tot mogelijke blauwalg in de gracht. Wij hebben dit serieus genomen en aangegeven dat de gracht ook geaccentueerd kan worden anders dan door water. Overigens staat er in de restant van de gracht al ruim 30 jaar water zonder dat er ooit over blauwalg is gesproken.

* Als je naar het ontwerp van de gemeente kijkt dan zie je dat de koplampen van geparkeerde auto’s vrijwel tegen het fietspad aankomen.

* Kortom het zou onrealistisch zijn om hier aan een compromis te denken, mede gelet op het advies van de Monumentencommissie en het rapport van de Monumentenwacht.

* Achterhaalde info is dat de omwonenden tegen zouden zijn. Op dit moment is slechts één omwonende die bezwaar maakt. Van andere omwonende heb ik een bericht gekregen dat ze hopen dat het onzalige plan van de gemeente niet doorgaat.

* Het B-team had bedenkingen, maar staat inmiddels 100% achter ons project, mede door het standpunt van de provincie.

* De provincie is van mening dat ons plan een betere invulling geeft aan de doelstellingen van het NatuurNetwerkBrabant en is daarom graag bereid om snelle medewerking te verlenen. Het aanbod om dit in Oisterwijk te komen vertellen is door de wethouder op een botte manier afgewezen. Vervolgens is zijn toezegging (ondanks op het locatiebezoek gedaan) om met de provincie te bellen (we gaven namen telefoonnummers en e-adressen) niet nagekomen.

* De ondernemers steunden onze plannen en het argument dat zij niet langer konden wachten is nu op dit moment valide maar dat was niet aan de orde geweest als we niet meer dan een jaar aan het lijntje waren gehouden.

* Ik snap heel goed dat de wethouder zijn straatje schoon wil vegen maar mijn vrij indrukwekkende dossier zegt toch iets anders. Het project is getorpedeerd door ambtelijk en bestuurlijk falen. Ik voel er veel voor om dit project aan de lokale rekenkamer voor te leggen als onderzoeksproject.

In samenwerking met indebuurt Tilburg

Tilburg e.o.