Tilburgse lintjesregen valt vooral in Udenhout

LINTJESTILBURG - Dit jaar ontvingen zestien inwoners van Tilburg donderdag een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Theo Weterings reikte zestien lintjes in de Concertzaal van Theaters Tilburg. Elf personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en vijf personen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onder de decorandi zijn tien mannen en zes vrouwen. 

Volledig scherm
Vanaf links: Henk Vlielander, Albert Bauer, Joke de Jong, Theo Janssen, Jan de Rooij, Ludwin Colastica, Gerard van Alem, Truus Tümmers, Rini Goutziers, Michelle Manders, burgemeester Theo Weterings, Angelique Poels, Hans Sweep, Joke Roovers, Léon Ribbens, Cécile Franssen, Henk Broos. © Ton van Rooij/gemeente Tilburg

Met vier Udenhouters was die kern rijkelijk bedeeld. Dat zie burgemeester Weterings prima te vinden, maar hij riep ook de inwoners van Tilburg en Berkel-Enschot op om mensen voor een koninklijke onderscheiding voor te dragen. 

Angelique Poels-Van den Heuvel (79, Tilburg). Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

Volledig scherm
Ook Angelique Poels kreeg een onderscheiding. © Tom Tacken/BD

Iedereen in Tilburg en omgeving en velen ook daarbuiten kennen de 'broodpater' Gerrit Poels. Als zijn echtgenote is Angelique Poels-Van den Heuvel vanaf de allereerste start van Huize Poels actief betrokken geweest bij het werk van haar man. Zij koos er echter voor om in de schaduw van haar man actief te zijn voor dak- en thuislozen. Op de achtergrond, maar met een grote intensiteit, heeft zij een ongelooflijke inzet getoond voor ruim 13.000 dak- en thuislozen, schrijft de gemeente. Zij heeft dagelijks, vooral vanuit de thuissituatie, tal van probleemsituaties opgevangen en vele mensen geholpen. Sinds 1969 hebben mevrouw Poels en haar echtgenoot zes pleegkinderen opgevoed. Het grootste deel van de zorg voor deze kinderen kwam op haar neer.  Vanuit hun woning deelde zij, ruim 25 jaar, samen met haar man, brood uit. De belangeloze inzet en grote barmhartigheid van mevrouw Poels voor de kansarmen in de maatschappij is zeker niet onopgemerkt gebleven, schrijft de gemeente. In 2008 ontving zij al de kleine Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg. Samen met haar man Gerrit, die in 1990 een koninklijke onderscheiding kreeg, mag zij zich vanaf 26 april 2018 Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen.

Ludwin Colastica (67, Tilburg). Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

Ludwin Colastica is sinds de jaren 70 belangeloos actief voor de Antilliaanse gemeenschap in Nederland, met name voor die in Tilburg. Hij is actief als bestuurslid en voorzitter van de vereniging Sirkulo Antiyano Tilburg (SAT). Bij de opvang en de begeleiding van studenten en nieuwkomers afkomstig uit Curaçao, werkt hij actief mee om de integratie van (jonge) Curaçaoënaars in Tilburg te stimuleren. Ook zet de Colastica zich actief in voor Curaçaoënaars die van plan zijn zich te vestigen in Nederland. Dat doet hij als trajectbegeleider 'Voortraject Inburgering Antillianen'. Belangrijk was volgens de gemeente zijn inspanning voor het terugdringen van de schuldenproblematiek van Antillianen en Arubanen in Tilburg. Hij was regelmatig aanwezig op het Antillenhuis en Curaçaohuis in Den Haag als de Curaçaose gemeenschap werd gevraagd om informatie te verschaffen over het verbeteren van de positie van Antillianen en Curaçaoënaars in Nederland. Daarnaast was de heer Colastica actief als coach voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren bij stichting COACH en was hij betrokken bij de landelijke organisatie Overlegorgaan Caribische Nederlanders (Stichting Ocan) als projectleider 'Symposium Succesfactoren Positieve Integratie Antillianen en Arubanen'.

Volledig scherm
Ludwin Colastica viert met familie en vrienden in de foyer van de Concertzaal zijn koninklijke onderscheiding. © Tom Tacken/BD

Léon Ribbens (81, Tilburg). Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

Van beroep is de Léon Ribbens chef-kok en een autoriteit op culinair vakgebied, schrijft de gemeente. Hij is in zijn werkzame leven eigenaar geweest van diverse restaurants. Sinds 2002 is hij met pensioen. De heer Ribbens heeft zich tijdens zijn werkzame leven, en nu nog steeds, vrijwillig ingezet voor diverse culinair-gerelateerde activiteiten. In 1993 heeft hij aan de wieg gestaan van het Brabants Asperge Genootschap (BAG), waarvan hij tot 2014 vicevoorzitter is geweest. Hij promoot de blanke Brabantse asperge, brengt mensen samen en zoekt nog altijd jaarlijks de samenwerking met Limburg in verband met de landelijke opening van het aspergeseizoen. Naast dit Genootschap kookt hij ook voor diverse andere goede doelen en is hij gastdocent en examinator bij diverse beroepsopleidingen. In 1986 was Ribbens medeoprichter van het Gilde van Nederlandse Meesterkoks, waarvan hij sinds 2014 Lid van de Raad van Advies is geworden. Als bestuurslid en ambassadeur heeft Ribbens veel werk verzet naast zijn normale werk als toprestaurateur en chef de cuisine. Ook was hij tot voor kort ambassadeur en promotor van de Stichting Promotie Kalfsvlees, voorzitter van de Culinaire Jury Texel Culinair en televisiekok bij het Familiediner; een programma van de Evangelische Omroep.

Joke Roovers (77, Tilburg). Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Joke Roovers is zeer betrokken bij de inwoners van de Tilburgse wijk Stokhasselt. Mevrouw Roovers zet zich al vele jaren belangeloos in als (vice)voorzitter van de wijkraad en is actief in de wijkstuurgroep Stokhasselt. Zij zet zich in voor onderwijskansen voor de jeugd tot goede zorg voor de ouderen. Door haar directe hulp aan wijkbewoners weet ze wat er in de wijk speelt. De dingen die zij tegenkomt in de wijk, zet ze via de wijkraad op de agenda bij de gemeente en stelt belangrijke onderwerpen aan de kaak, zoals voldoende huisartsen in de wijk en bewonersparticipatie. Zij is een voorzitter met een groot hart voor kwetsbare bewoners in de wijk en met een gedrevenheid om iedereen gelijke kansen te geven, schrijft de gemeente over haar. Al sinds 1977 is Roovers actief als vrijwilliger bij de Montfortparochie/Parochie de Bron/Parochie Peerke Donders, waarbij ze zeer uiteenlopende taken vervult. Daarnaast is zij sinds 2011 voorzitter van de Zonnebloem, regio Tilburg en intermediair bij het VerWijsspreekuur van Het Ronde Tafelhuis. Mevrouw Roovers was er vroeger in haar werk als onderwijzer en ook nu nog op gericht om mensen die werkten in of voor het onderwijs, te inspireren en te motiveren. 

Hans Sweep (60, Tilburg). Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm
Hans Sweep wordt gedecoreerd. © Tom Tacken/BD

Al sinds 1992 is Hans Sweep actief als vrijwilliger voor de Tilburgse Zaalvoetbalbond. Eerst als competitieleider, later als voorzitter en bestuurder. De heer Sweep is het gezicht van de organisatie naar de buitenwereld, zorgde voor stevige samenwerking tussen voetbalbonden in Midden-Brabant en verstevigde ook de landelijke banden met bijvoorbeeld de NKS. Daarnaast is de heer Sweep sinds 2005 vrijwillig actief als voorzitter van de Brabantse Zaalvoetbal Federatie (BZF). Deze federatie is een samenwerkingsverband van vijf Brabantse zaalvoetbalbonden. Zij organiseren onder andere de Coupe Midden-Brabant en werken op organisatorisch niveau samen. De heer Sweep is in zijn rol als voorzitter een bindende factor binnen deze club en is het gezicht naar buiten voor de BZF. In het verleden was hij zes jaar voorzitter van de Willem II Voetbalamateurs en was hij tien jaar actief als jeugdtrainer/leider van diverse elftallen van SC 't Zand. Ook de Tilburgse wijk Reeshof mag sinds een aantal jaar rekenen op de vrijwillige inzet van de heer Sweep, onder andere op het gebied van buurtpreventie.

Gerard van Alem (80, Udenhout). Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerard van Alem zet zich al sinds 1990 vrijwillig in voor de stichting Heemcentrum 't Schoor in Udenhout. Zo levert hij een grote bijdrage aan het vastleggen van het erfgoed van Udenhout via een grote collectie gebruiksvoorwerpen in een permanente tentoonstelling, archieven en publicaties. Sinds de oprichting is hij technisch expert en heeft hij veel restauratiewerk verricht aan gebouwen en materialen die voor Udenhout van cultuurhistorische waarde zijn, aldus de gemeente. Zijn expertise wendt hij ook al 27 jaar aan voor de Scouting Udenhout en de St. Lambertuskerk Udenhout. Daarnaast is Van Alem sinds 2007 mede-initiatiefnemer en actief bestuurslid voor de stichting Berkenhout uit Berkel-Enschot en Udenhout voor de realisatie van een bijzondere woonvoorziening voor ouderen. De stichting maakt zich sterk voor gezondheids- en welzijnszorg voor ouderen in deze dorpen. Ook was de heer Van Alem in het verleden tien jaar vrijwilliger bij Carnavalsvereniging Achthoeven. Binnen deze vereniging was hij verantwoordelijk voor de creatieve uitvoering.

Albert Bauer (75, Udenhout ). Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 2000 is de Albert Bauer gastouder voor één van de cliënten van Huize Vincentius. Ook voor de overige cliënten zet hij zich intensief in als vrijwilliger. Daarnaast besteedt hij sinds 2008 vele uren per week aan vrijwilligerswerk voor de KBO Udenhout. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse cursussen voor ouderen, onder anderen om ouderen wegwijs te maken op het gebied van automatisering, waardoor hun zelfredzaamheid wordt vergroot. Maar ook op het gebied van veiligheid organiseert hij leerzame cursussen. Daarnaast is Bauer in het verleden 38 jaar lang actief geweest als vrijwilliger in de korfbalwereld. Hij was actief voor korfbalvereniging Oranje-Wit en OJC '98 en negen jaar lang bestuurslid van district Zuid voor de KNKV.

Henk Broos (56, Tilburg). Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Broos is van 1 april 1987 tot 1 april 2017 vrijwillig brandweerman geweest. Hij heeft naast zijn inzet voor de repressieve dienst (brand- en rampenbestrijding), soms in situaties met gevaar voor eigen leven, een professionele opleiding gevolgd en regelmatig aan intensieve trainingen deelgenomen. Tevens heeft hij diverse jaren de functie van teamleider vervuld. Deze onderscheiding, zegt de gemeente, weerspiegelt de waardering voor zijn langdurige en belangeloze inzet voor de openbare orde en veiligheid van zijn gemeente.

Volledig scherm
De gedecoreerden van Tilburg en hun partners zaten in de Concertzaal op de eerste rij. © Tom Tacken/BD

Cécile Franssen (65, Tilburg). Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van maart 2006 tot maart 2018 was Cécile Franssen lid van de Tilburgse gemeenteraad voor de VVD. Dat betekent dat zij gedurende drie volle raadsperiodes gemeenteraadslid is geweest. In die twaalf jaar als gemeenteraadslid heeft Franssen zich een betrokken en bevlogen raadslid getoond. Voor deze jarenlange inzet voor de inwoners van Tilburg ontvangt zij deze onderscheiding, zegt de gemeente. Naast het raadslidmaatschap is zij op vele fronten actief geweest in de stad. Zo heeft zij zich onder meer ingezet voor het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen, het Comité Bevrijdingsfestival, het jaarlijkse Koningsconcert, de Tilburgse Innovatie Commissie en voor het bestuur van Factorium. Sinds 2006 maakt zij onderdeel uit van het bestuur van Waterschap Brabantse Delta. Daarnaast is zij sinds 2008 directeur van het Euregio Jeugdorkest.

Rini Goutziers (76, Udenhout). Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm
Burgemeester Weterings reikte donderdag de lintjes uit in Tilburg. Op de foto gedecoreerde Rini Goutziers. © Tom Tacken/BD

Al op zeer jonge leeftijd werd Rini Goutziers lid van de Koninklijke Harmonie MVC Udenhout. Naast zijn lidmaatschap doet hij veel vrijwilligerswerk voor de vereniging. Zo is hij al jarenlang verantwoordelijk voor het beheer van het instrumentarium, gaat hij over de aanschaf ervan en zorgt hij voor de reparaties van de instrumenten. Binnen de vereniging geeft Goutziers ook les aan beginnende en gevorderde muzikanten. Zo heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het op niveau houden en brengen van de harmonie. Daarnaast is Goutziers sinds 2003 verantwoordelijk voor het bezorgen van het parochieblad van de Johannes XXIII parochie en sinds 2005 van het maandblad van de KBO Udenhout. Ook Kindervakantieweek Udenhout mag al sinds 1993 jaarlijks op hem rekenen.

Theo Janssen (78, Tilburg). Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Theo Janssen is sinds 32 jaar actief voor de personeelsvereniging van de Diamant Groep. Bij de Diamant Groep werken mensen met een beperking. Zij hebben een personeelsvereniging. Samen met de voorzitter was Janssen destijds verantwoordelijk voor de verzelfstandiging van de personeelsvereniging. Als secretaris van de die vereniging organiseert hij al 32 jaar samen met andere vrijwilligers alle activiteiten voor de leden; bingoavonden, dansavonden, uitstapjes (voorjaarsreis en bezoek aan een Kerstmarkt), bbq en enkele losse activiteiten. Naast zijn vrijwilligerswerk voor de Diamant Groep is hij de afgelopen vijf jaar vrijwillig actief als penningmeester van de Commissie van Huurders van de Salesianenflat in Tilburg, voor de Inlooplunch bij de parochie Peerke Donders en voor de stichting KBO de Goede Herder.

Joke de Jong-de Jong (67, Udenhout). Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Volledig scherm
Joke de Jong bij de burgemeester op het podium. © Tom Tacken/BD

Joke de Jong is al 28 jaar actief als vrijwilliger voor EVA Vrouwenvereniging in Udenhout. Deze vereniging telt 148 leden. Het is een plaatselijke vrouwenvereniging die als doel heeft een ontmoetings- en contactpunt te zijn van en voor vrouwen van deze tijd. Deze vereniging organiseert allerlei activiteiten waar de vrouwen aan kunnen deelnemen. Deze variëren van workshops tot lezingen, bedrijfsbezoeken, wandelingen, stedentrips. De Jong is sinds 1989 programmabegeleidster en voert secretariële werkzaamheden uit. Daarnaast heeft zij sinds 2014 de taak van penningmeester op zich genomen. Ook Volksdansgroep 't Akkedeert mag op de inzet van De Jong rekenen, schrijft de gemeente. Sinds 2007 is zij hier actief als penningmeester en notuleert zij de vergaderingen. Tussen 2014 en 2016 heeft De Jong het initiatief genomen richting de dorpsraad Udenhout om de huizen in het buitengebied van Udenhout te voorzien van goed zichtbare huisnummers, zodat hulpdiensten deze adressen makkelijker kunnen vinden.

Jan de Rooij (84, Tilburg). Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al meer dan 25 jaar zet Jan de Rooij zich belangeloos in voor de bewoners van de Mascagniflat in de wijk Stokhasselt. Hier wonen mensen met veel verschillende culturele achtergronden bij elkaar. Hij spant zich daarbij in voor de leefbaarheid van iedereen. Zo helpt hij mensen die er net komen wonen en amper Nederlands spreken, plakt de fietsbanden van kinderen in de flat, regelt buurfeesten en zorgt in december voor de kerstsfeer in de flat, waarbij hij zelfs in iedere taal van de bewoners de kerstgroet ophangt, aldus de gemeente. Voor de bewoners verricht  De Rooij belangeloos allerlei klussen en begeleidt hij indien nodig medebewoners als zij een afspraak hebben in, bijvoorbeeld, het ziekenhuis. Ook lobbyde De Rooij voor speeltoestellen voor de kinderen. Binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Midden- en West-Brabant (vroeger Brandweer Tilburg) is er in de kazerne aan de Noordhoekring in Tilburg een museum met historisch brandweermateriaal. Dit museum kan op aanvraag worden bezocht. De Rooij voorziet dit museum van materialen die hij zelf heeft gebruikt of aantreft bij oud-collega's of op rommelmarkten en heeft veel materialen in hun oude glorie hersteld. Ook het beheer en onderhoud van dit museum valt onder de verantwoordelijkheid van De Rooij.

Truus Tümmers-van Spaandonk (75, Tilburg). Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm
Truus Tummers kreeg het lintje opgespeld. © Tom Tacken/BD

Truus Tümmers-van Spaandonk is sinds 1973 vrijwillig actief voor Judoklub Tilburg. Deze club heeft 250 leden. Buiten haar lange lidmaatschap (59 jaar) geeft zij sinds 1973 les aan de jongste jeugd. Ook bezoekt Tümmers verschillende locaties om de voortgang van de judoka's te monitoren. Bovendien neemt zij nog twee keer per jaar examens af. Met haar ruim 43 jaar vrijwillig docentschap van deze judoclub, laat zij een onnavolgbare betrokkenheid zien.

Michelle Manders-Vermeer (41, Tilburg). Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm
Michelle Manders wordt gedecoreerd. © Tom Tacken/BD

Michelle Manders-Vermeer verricht al sinds 1993 vrijwilligerswerk. Zij is de medeoprichter van de Reddingsbrigade Tilburg (RBT’98) in 1998. Sinds die tijd is zij steeds erg actief geweest binnen deze vereniging. Van lesgeven tot het hele secretariaat bijhouden. Daarnaast is zij actief als praktijkbegeleider en begeleidt zij jonge instructeurs die een reddingsbrigade-instructeursdiploma willen halen. Ook neemt ze examens af in Brabant bij collega-brigades. Naast het vrijwilligerswerk voor RBT '98 is zij al sinds 1993 actief voor Kindervakantiewerk Reeshof. Zij is hier een belangrijke drijvende kracht. Ze is al vele jaren coördinator van de kampgroep en vervult daardoor ook een functie in het bestuur van KVW Reeshof. Zij heeft zich ontplooid van leidster tot een volwaardig bestuurslid en coördinator, aldus de gemeente.

Henk Vlielander (66, Berkel-Enschot). Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Volledig scherm
Henk Vlielander op het podium bij Weterings. © Tom Tacken/BD

Tot 2005 is Henk Vlielander 27 jaar lang vrijwillig actief geweest als scheidsrechter van het A- en Bjeugdvoetbal bij de KNVB. Wekelijks reisde hij stad en land af om wedstrijden te leiden. Sinds 2001 is hij actief bij de Mixed Hockey Club Berkel-Enschot (MHC) als bestuurslid, commissielid en voorzitter en scheidsrechter. Hij heeft hier onder meer een adequaat systeem opgezet voor scheidsrechters en doceert inmiddels al ruim 8 jaar de cursus voor scheidsrechters. Sinds 2011 is de heer Vlielander voorzitter van de arbitragecommissie. Daarnaast is hij tuchtrecht-correspondent namens MHC Berkel-Enschot richting de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. De heer Vlielander heeft ruim 26 jaar als senior-salarisadministrateur bij dezelfde werkgever gewerkt, waar hij meer dan 20 jaar lid en voorzitter van de Personeelsvereniging is geweest. De uitreiking van onderstaande onderscheiding wordt verricht door burgemeester Van Stappershoef van Goirle tijdens de Lintjesregen van de gemeente Goirle in Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle.

BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

In samenwerking met indebuurt Tilburg

Tilburg e.o.