Volledig scherm
Het voormalige pand van ABN Amro aan het Kloosterplein in Goirle, waar een bakker zich in wil vestigen. © Google Streetview

Vergunning voor patissier op Kloosterplein is juridisch correct, oordeelt nu ook de rechter

GOIRLE - Wat de bestuursrechter in Breda betreft, is er geen belemmering voor de komst van Govert van Nunen naar het Kloosterplein in Goirle. Het college van B en W heeft een goede belangenafweging gemaakt bij de vergunningverlening van een stukje detailhandel, horeca en productieruimte van de Goirlese patissier. 

Daarmee is het bezwaar van de Eerste Vereniging van Eigenaars Winkelcentrum De Hovel opnieuw van tafel geveegd. De Bezwarencommissie deed dat eerder ook al. Dat het oude bankgebouw aan het Kloosterplein gebruikt kan worden voor detailhandel, is niet in strijd met het bestemmingsplan. Het college heeft de bevoegdheid om voor een omgevingsvergunning af te wijken van het plan. Die vraag kon de rechtbank dan ook links laten liggen. 

Horecaplein en kloppend hart

Wat enkele verhuurders van winkelruimten in De Hovel betreft, hoort detailhandel echter thuis in het winkelcentrum. In het Integraal Ontwikkelplan centrum Goirle (IOP) staat dat het Kloosterplein een horecaplein moet zijn en een ‘kloppend hart'. Daaruit concluderen de eisers dat detailhandel daar niet in past. 

En daar is de rechter het niet mee eens. Bij de beoordeling van het plan is onderkend dat het initiatief de leegstand in De Hovel niet tegen gaat. Als het gaat over het effect op de leefbaarheid van het centrum, dan is de komst van de patissier juist positief, zo heeft het college gemotiveerd. Dat belang weegt zwaarder dan het negatieve effect van een beperkte uitbreiding van het aantal vierkante meters detailhandel. 

Goede belangafweging gemaakt

De conclusie is dus: ‘het college heeft naar het oordeel van de rechtbank in redelijkheid het belang van vergunninghouder kunnen laten prevaleren boven het belang van de eisers'.  

Wat dit nu betekent voor de invulling van het pand aan het Kloosterplein is nog niet uitgekristalliseerd. Het huurcontract is enige tijd geleden al ontbonden omdat het door het bezwaar onzeker werd of het plan wel door kon gaan. Robert van Nunen, van patisserie en chocolaterie Govert van Nunen, wil daar niet op vooruitlopen. Hij gaat volgende week eerst met de gemeente praten. De Vereniging van Eigenaars heeft nog zes weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen. 

In samenwerking met indebuurt Tilburg

Tilburg e.o.