BD-verslaggevers leggen uit: 'Honderden werklozen in gevaar gebracht'

De afgelopen maanden hebben BD-verslaggevers Richard Clevers en Chris van Mersbergen onderzoek gedaan naar het re-integratie project tROM. Daaruit blijkt dat de NS in de jaren '90 wist dat er de kankerverwekkende stof chroom-6 op de treinen kon zitten.