Volledig scherm
Het sproeien van grasland © Thinkstock

Beregenen grasland en sportveld mag weer

TILBURG - De droogte houdt aan, maar toch is het vanaf 1 augustus toegestaan om graslanden en sportvelden te sproeien. Waterschap De Dommel overwoog om het beregenen ook deze periode te verbieden, maar ziet daar vanaf.

Om de grondwatervoorraad te beschermen is het niet toegestaan om grasland tussen 1 januari en 1 juni met grondwater te beregenen. In juni en juli mag dat niet tussen 11 en 17 uur.  

Risico

De afspraak is dat beregenen na 1 augustus wel weer mag. Door de droogte heeft De Dommel overwogen het verbod te verlengen. Daartoe is niet besloten omdat het effect daarvan op het grondwater gering zou zijn. Daarentegen is het risico op schade aan sportvelden en graslanden juist groter als er niet wordt gesproeid.

Kano

Vanwege de droogte geldt er voor het beekje de Reusel een kanoverbod. Het waterpeil is daar dusdanig laag dat een verbod nodig is om het leven in de Reusel te beschermen. Bovendien kunnen kano's door de lage waterstand vastlopen. 

Zandleij

Vanaf maandag 30 juli is er een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater voor De Dommel. Dat geldt voor het hele beheergebied van waterschap De Dommel, met uitzondering van de Landleij. Die wordt gevoed met water uit de rioolzuivering Tilburg. 

Tilburg e.o.