Volledig scherm
Dick Schouten © privé-collectie

Markante Tilburgse prof DéBéJé Schouten overleden

OISTERWIJK - In zijn woonplaats Oisterwijk is zaterdag op 95-jarige leeftijd professor Dirk Schouten overleden. De Tilburgse econoom verwierf in de tachtiger jaren grote bekendheid met zijn 'plan Schouten', ook wel betiteld als zelfrijzend bakmeel

Dirk Bernard Joseph Schouten (1923, Frankfurt am Main, zijn ouders weigerden de kant van Hitler te kiezen en vluchtten vroegtijdig) had grote invloed op het economisch denken in Nederland. Hij was pleitbezorger van de zogenoemde macro-economie: de wetenschap die zich bezighoudt met álle economische samenhangen in het land. 'De overheidsfinanciën in de volkshuisvesting' luidde de titel van het proefschrift waarop de jonge Schouten in 1950 cum laude  promoveerde. 

Bekendheid verwierf Schouten - bijnaam: DéBéJé - in de zeventiger en tachtiger jaren vooral met een reeks tegendraadse beleidsadviezen. Zijn 'plan Schouten' leidde in 1982 tot felle debatten in de Hollandse polder. Dat recept voor 's lands economie in moeilijke tijden werd ook wel aangeduid als 'zelfrijzend bakmeel'. Alleen de juiste mix van loonmatiging, belastingverlaging en matiging van de rente zou volgens hem het gewenste resultaat opleveren. 

Zorgen

Volledig scherm
Dirk Schouten © privé-collectie

Met een zittingstermijn van meer dan dertig jaar werd Schouten het langstzittende Kroonlid van de Sociaal Economische Raad, destijds het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Bij zijn afscheid aan het eind van de tachtiger jaren sprak hij zijn zorgen uit over de tanende functie van de SER: die staarde zich volgens hem tezeer blind op stukjes van de lappendeken en verloor de grote  verbanden uit het oog.  

Ook op de Tilburgse universiteit was Schouten een markant figuur. Hij werd in 1950 benoemd tot lector en volgde vier jaar later professor Martinus Cobbenhagen op als hoogleraar in de algemene leer en geschiedenis van de economie. In de periode 1960-1961 was hij rector magnificus. Hij weigerde elk commissariaat, omdat hij zijn onafhankelijkheid wilde behouden. Tijdens de bezetting in 1969 door studenten van de Karl Marx Universiteit was hij een geliefd mikpunt van de actievoerders. Met zichtbaar plezier ging Schouten de confrontatie aan. 

In 1987 ontving hij de Piersonpenning, een onderscheiding voor Nederlanders die nationaal en internationaal faam hebben gemaakt in de economische wetenschap. Tien jaar eerder al kreeg hij een eredoctoraat van de universiteit Gent. Hij werd tevens benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. 

Schouten was sinds enkele jaren weduwnaar. Het stel kreeg een zoon en zes  dochters, van wie er een is overleden. Zijn kleinkinderen adviseerde hij 'vooral een vak te leren', bij voorkeur algemene economie. Geen van hen bracht het zover, ook omdat de universiteit tot zijn leedwezen dat 'ambacht' afschafte. Schouten vierde op 25 januari nog in grote vrolijkheid zijn 95-e verjaardag. Zaterdag overleed hij aan de gevolgen van griep, temidden van familie.   

BD gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

Tilburg e.o.