Volledig scherm
Archeologen onderzoeken de bodem in Udenhout. © Gemeente Tilburg

Romeins grafveld duikt op in Udenhouts Den Bogerd

UDENHOUT - Archeologen hebben resten gevonden van een Romeins grafveld in de bodem van het gebied waar nieuwbouwplan Den Bogerd-Udenhout moet verrijzen.  Het gaat om ongeveer 21 crematiegraven, waarin kleine stukjes verbrand bot maar ook aardewerk potten zijn gevonden.

Laboratoriumonderzoek moet uitwijzen welk geslacht, leeftijd of eventuele ziektes te koppelen zijn aan de verbrande botjes, die vaak niet groter zijn dan enkele vierkante centimeters. De graven dateren vermoedelijk uit de eerste en tweede eeuw na Christus.

Bij eerdere opgravingen in Udenhout werden sporen gevonden van boerderijen uit de Midden-Bronstijd, die duurde van 1500  tot 1100 voor Christus. De huidige opgravingen door onderzoeksbureau Archol uit Leiden waren ter voorbereiding op het bouwrijp maken van een nieuw deel van het plan. 

Dassentunnels

De meeste graven waren oorspronkelijk afgedekt met een lage heuvel, omzoomd door een ronde of vierkante greppel of een vierkant van ingegraven houten palen. De heuvels verdwenen in de loop der jaren, wel zijn gangenstelsels teruggevonden van dassenburchten van honderden, misschien wel duizend jaar jaar oud.  

In de laatste week van het onderzoek bleek verder dat de begraven mensen in de directe nabijheid van het grafveld hebben gewoond. Toen werden paalsporen gevonden van een inheems-Romeinse boerderij en een 3,5 meter diepe waterput.

Den Bogerd is een nieuwbouwwijk waar de komende jaren ongeveer 380 woningen worden gebouwd en waar al eerder archeologisch bodemonderzoek is gedaan.  De eerste bewoners van De Bogerd hebben voor de zomervakantie de sleutel gekregen. 

Tilburg e.o.