Volledig scherm
Voor fietsers komt er straks aan beide zijden van de Land van Ravensteinstraat en Kornetstraat een vrijliggend fietspad. Veiliger dan nu over de te krappe weg waar ook de HOV-bussen over moeten. © Van Assendelft

Aanpak weg van Ben van Dijk tot aan busstation Uden in één keer

UDEN - Uden wil in één keer de hele verbinding tussen de rotonde Ben van Dijk en het busstation aanpakken. Onderzoek moet nog wel uitwijzen of dat kan binnen de geraamde kosten van ruim 2,4 miljoen euro. 

Dat het veel logischer is om de drukke toegangsweg naar Uden in één keer aan te pakken, hadden de fracties afgelopen maand in de commissievergadering al bepleit. Wethouder Ingrid Verkuijlen zegde toen al toe dat ze zou onderzoeken of de Hobostraat bij het project Land van Ravensteinstraat/Kornetstraat betrokken kon worden. 

In de raadsvergadering van donderdagavond kwamen de coalitiepartijen met een motie waarin die toezeggingen nog eens op een papier waren gezet. Belangrijkste element daarbij was dat de fracties er van uitgaan dat de uitbreiding van het project niet meer kost dan al voorzichtig begroot is: voor de Hobostraat maximaal 525.000 euro en voor een doseer-verkeerslicht bij de rotonde Ben van Dijk nog eens 60.000 euro. Dat geld komt bovenop de 1,9 miljoen euro die nodig is voor de reconstructie van de Land van Ravensteinstraat en Kornetstraat. 

Fases

In mei moet helder zijn wat de aanpak van de hele HOV-route voor de snelbussen naar Uden gaat kosten. Het streven is om het project in een keer aan te besteden en in een keer af te werken, wel in fases die op elkaar aansluiten. Alle partijen steunden de motie en het raadsvoorstel om nu alvast de 1,9 miljoen beschikbaar te stellen. Voor dat geld komt er naast de Land van Ravensteinstraat en Kornetstraat aan beide zijden een vrijliggend fietspad, precies wat de bewoners wilden.  Daarvoor moeten wel veel struiken en bomen langs de weg en in de middenberm wijken. Waar mogelijk worden die elders herplant, zei wethouder Verkuijlen.