Volledig scherm
Voorzitter Riny van Dijk van de bewonersraad van Area (links) tekent samen met directeur-bestuurder Jan van Vucht van Area het lokaal huurakkoord dat voor de komende drie jaar uitgaat van een gematigde huurverhoging voor de meeste van de 8000 huurders in Uden en Veghel. © Hans van Alebeek

Bewoners Area krijgen drie jaar gematigde huurverhoging

UDEN/VEGHEL - Woningcorporatie Area gaat voor de komende drie jaar uit van een gematigde huurverhoging voor de 8000 huurders. Voor driekwart van alle bewoners wordt per 1 juli de huur volgens inflatiecorrectie met 1,6 procent verhoogd, voor een deel gaat de huur zelfs omlaag. 

Area heeft de afspraken vastgelegd in een lokaal huurakkoord dat donderdag samen met de bewonersraad werd ondertekend. Die bewonersraad heeft afgelopen jaar intensief overlegd om te komen tot een meer eerlijke huurprijs voor alle bewoners. Vorig jaar wilde Area de soms grote verschillen in huurprijs - soms zelfs bij dezelfde soort woningen - al rechttrekken door het invoeren van een zogeheten streefhuur. Daardoor zouden sommige bewoners meer en andere juist minder huur gaan betalen. Dat stuitte toen op veel weerstand. 

De plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt en de ‘scherpe randjes’ zijn eraf, volgens directeur-bestuurder Jan van Vucht. Conform de wens van de bewonersraad krijgen alle huurders vanaf 11 april te horen wat de streefhuur voor hun woning is. Wie daaronder zit, zal komende jaren in kleine stapjes meer gaan betalen. Per 1 juli gaat Area uit van een huurverhoging van 1,6 procent.  

Brief

Wie boven de streefhuur zit en eigenlijk te veel betaalt, kan in principe rekenen op geleidelijke huurverlaging. Uitzondering zijn de zogeheten scheefwoners die gezien hun inkomen eigenlijk in een te goedkope huurwoning zitten. Mensen met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning ( 42.056 euro en hoger) krijgen een huurverhoging van 4,11 procent. Dit is de minimale verhoging voor inkomensafhankelijke huurverhoging die wettelijk mogelijk is.     

Vanaf 11 april krijgen alle 8000 huurders van Area een brief in de bus met daarin de huurprijs die per 1 juli in gaat, de hoogte van de streefhuur en uitleg over het beleid van Area. Bewoners krijgen ook de kans om op het kantoor van Area in Uden of Veghel tekst en uitleg te krijgen. Op 22 mei is er in Uden nog een algemene huurdersbijeenkomst waar het onderwerp ook op de agenda staat.