Volledig scherm
Dit veld aan de Patrijsweg - hier op de voorgrond - wordt nieuwe natuur. In de verte is nog net het CSU-kantoor te zien. Het bedrijf mag een stukje Klimaatbos gebruiken voor het parkeren van extra auto's.

Bij compensatie gekort Klimaatbos Uden komt ‘historische werkschuur’

UDEN - De oplossing voor het CSU-parkeerprobleem in Uden en de bijbehorende natuurcompensatie iets verderop worden nog een keer voorgelegd aan omwonenden en belanghebbenden. In de plannen zit ook de bouw van een ‘historische werkschuur’ voor de stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden. 

Nu nog parkeren gasten en werknemers van CSU op allerlei plaatsen in Uden-Zuid, tot ergernis van de bewoners. Het schoonmaakbedrijf wil dat probleem oplossen door het bestaande parkeerterrein aan de Patrijsweg te vergroten zodat er 38 extra auto's kunnen staan. Daarvoor moet dan wel een stukje van het zogeheten Klimaatbos opgeofferd worden. 

Compensatie 

De gemeente ging aanvankelijk mee in dat plan maar keerde snel op haar schreden terug toen bleek dat allerlei natuurorganisaties het kappen van een stuk Klimaatbos een heel slecht voorbeeld noemden. Uden legde dat bos in 2010 zelf aan ter compensatie van de uitstoot van CO².     

Uiteindelijk rolde er na overleg met alle betrokken partijen een alternatief uit de bus waarbij CSU het verlies van ongeveer een hectare Klimaatbos ietsjes verderop ruim vier keer compenseert. Het gaat om vier hectare grond, iets westelijker gelegen, die wordt ingericht als nieuwe, cultuurhistorische natuur die aansluit op de wijk en de naburige kersenboomgaard.  De stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden mag er ook een werkschuur van zes bij twaalf meter bouwen. Het nieuwe stuk parkeerterrein van CSU wordt met extra groen en struiken afgeschermd van de omgeving. 

Inloopavond 

Omdat het parkeerterrein en de natuurcompensatie niet in het bestemmingsplan passen, moet er een nieuwe vergunningsprocedure gevolgd worden. Onderdeel daarvan is een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden. Die avond wordt gehouden op donderdag 28 maart, van 17.00 tot 18.30 uur in het kantoor van CSU.