Volledig scherm
De brijvoersilo’s van Coppens veroorzaken voor de buurt een haast ondraaglijke stank. © Jeroen Appels/Van Assendelft

Boekel en varkenshouder Coppens bekijken mogelijkheden sanering

BOEKEL - Het Boekelse college van B en W sluit niet uit dat de drie varkensbedrijven van Machiel Coppens, die in buurtschap De Elzen voor grote stankoverlast zorgen, in de toekomst verdwijnen. 

In een poging de problemen in buurtschap De Elzen op te lossen, sluit de gemeente Boekel een intentieovereenkomst met  Coppens. Daarbij wordt zowel gekeken naar mogelijke sanering van zijn bedrijven als naar verdere ontwikkeling ervan.  

Quote

We nemen slechts de verplich­ting op ons om wederzijds in goed overleg naar mogelijke oplossin­gen te zoeken

Volgens het college van B en W kan het nog alle kanten uit.  Er wordt serieus gekeken naar saneringsmogelijkheden, waarbij rekening wordt gehouden met de kans op subsidie  voor de zogeheten warme sanering van de varkenshouderij die vanuit het rijk beschikbaar wordt gesteld. De regels voor die subsidie zijn nog steeds niet duidelijk. Ondertussen wordt getaxateerd hoeveel schade Coppens mogelijk zou kunnen lijden. 

Geen beslissing

Naast dat alles bestudeert de gemeente ook de verdere ontwikkelingsmogelijkheden  van de drie bedrijven van Coppens.   B en W beklemtonen dat met het ondertekenen van de overeenkomst geen onomkeerbare beslissingen worden genomen.  ,,We nemen slechts de verplichting op ons om wederzijds in goed overleg naar mogelijke oplossingen te zoeken”, zegt het college. 

Met de overige overlast veroorzakende ondernemers op De Elzen worden ook intentieoverenkomsten gesloten, aldus B en W.