Volledig scherm
© ANP XTRA

Boekel houdt in 2018 bijna anderhalf miljoen over

BOEKEL  De gemeente Boekel heeft in 2018 in totaal bijna anderhalf miljoen euro overgehouden.  

Dat blijkt uit de jaarrekening die dinsdagavond in de raadscommissie Bestuur en Leven werd besproken. De verwachting is dat er de komende jaren, tot 2022 weer tekorten ontstaan. Dat heeft alles te maken met geplande grondaankopen. 

Het overschot van bijna 1,5 miljoen gaat volgens burgemeester Pierre Bos, die in Boekel de portefeuille financiën beheert, naar de algemene reserve. ,,Zo'n overschot is pas écht mooi als alle beleidsvoornemens zijn uitgevoerd. En dat is gelukt", zegt een tevreden Bos. ,,Zeker als je weet dat we in de jaren 2010-2014 een hoge schuldenlast hadden.” De langlopende schulden, in 2013 nog 30 miljoen, zijn de afgelopen jaren teruggebracht naar 11 miljoen euro. 

Quote

Boekel is geen rijke gemeente. De inwoners zijn wél rijk, gewoon omdat ze in Boekel mogen wonen.

Pierre Bos, burgemeester

De raadsfracties waren vol lof, al waarschuwde DOP bij monde van Joop van Lanen dat Boekel zich niet rijk moet rekenen. ,,Blijf alert op de uitgaven", gaf hij het college mee.  Burgemeester Bos wees erop dat Boekel geen rijke gemeente is. ,,Maar de inwoners zijn wél rijk, om de eenvoudige reden dat ze in Boekel mogen wonen.”

Vijftien miljoen

Volgens Bos gaan de schulden de komende jaren weer stijgen, als Boekel gronden  aankoopt voor uitbreidingsplan De Burgt. In de voorjaarsnota, die vooruitlopend op de begroting voor 2020 is opgesteld, is al aangegeven dat de gemeente daarvoor een langlopende lening van vijftien miljoen moet afsluiten. 

Schot voor de boeg

,,Vanaf 2022 is Boekel weer uit de rode cijfers", beloofde Bos. ,,We hebben een aantal wensen uit het collegeprogramma opgenomen in de meerjarenbegroting. Als de gemeenteraad andere, dure, wensen heeft, hebt u een probleem. Want daar hebben we het geld niet voor", loste hij alvast een schot voor de boeg.   

Ziekteverzuim

De raadsfracties vroegen ook toelichting op het ziekteverzuim onder de ambtenaren dat van 3,6 naar 9,4 procent is gestegen. Volgens Bos hoeven er in een kleine organisatie, maar enkele mensen langdurig ziek te zijn om dat percentage te laten stijgen.