Volledig scherm
Verkeersdrukte bij de rotonde bij de kerk Boekel met doorgaand verkeer van Erp naar Venhorst. © Jeroen Appels/Van Assendelft

Boekel studeert op verkeersroute tussen Venhorst en Erp

BOEKEL - Naar verwachting wordt begin volgend jaar daadwerkelijk gestart met de aanleg van de randweg, westelijk om Boekel.  Voor de gemeente tijd om de blik te richten op het verkeer dat van oost naar west, van de Middenpeelweg naar Erp, door het dorp rijdt. 

Alle gronden die nodig zijn voor de aanleg voor de randweg zijn, op één stuk na,  aangekocht.  Dat ene stuk ligt aan de Gemertseweg, op de plaats waar een rotonde moet komen. ,,Dat zal wel een onteigening worden", denkt wethouder Marius Tielemans. Maar dat hoeft volgens hem de aanleg van de rest van de weg, zeker het noordelijke stuk, vanaf de Volkelseweg tot de Erpseweg niet in de weg te staan. 

Quote

Verkeer is net als water. Dat kiest doorgaans ook de kortste weg

Pierre Bos, burgemeester

Door die randweg zal naar verwachting het verkeer van Volkel naar Gemert door de dorpskom, met name de Kerkstraat, sterk verminderen. Bovendien wordt dat in de toekomst een dertig kilometerzone. Want Boekel wil een verkeersluw centrum. Alleen het verkeer vanaf de Middenpeelweg bij Venhorst naar Erp vice versa blijft een probleem. Want dat moet zich letterlijk langs het Sint Agathaplein in het Boekels centrum slingeren. En dat moet nou juist het hart worden van het boodschappendorp.  Extra complicatie vormt de toekomstige uitbreidingswijk De Burgt in het noordoosten, waar de komende jaren ongeveer zeshonderd woningen zullen verrijzen.  

Vier varianten

Adviesbureau Kragten legde de gemeenteraad deze week vier oplossingsvarianten voor. In de eerste variant blijft de situatie in feite zoals ie is. In variant twee wordt gedacht aan  een noordoostelijke ontsluiting vanaf de Volkelseweg naar de Statenweg bij Venhorst. De derde variant behelst een zuidelijke ontsluiting  vanaf de Statenweg naar de verbinding met Gemert.  De raad liet bij  die variant vooraf al weten niet gecharmeerd te zijn van doorsnijding van de Groene Ladder, het bos- en landbouwgebied tussen Boekel en Gemert.  Er zou dan gebruik gemaakt moeten worden van de bestaande wegenstructuur die daar niet op is toegerust. 

Sluiproutes

De vierde variant gaat uit van een ontsluiting zowel noord als zuid. Daarmee zouden de beste resultaten worden behaald. Met als belangrijkste gevolg het verkeersvrij maken van het Sint Agathaplein. In alle varianten moet gewaakt worden voor het ontstaan van sluiproutes.   

Betonblokken

Raadslid Bart van den Hoogen (GVB) vindt dat sluipverkeer desnoods met behulp van betonblokken gedwongen moet worden om die sluiproutes te verlaten. Burgemeester Pierre Bos:  ,,Verkeer is net als water. Dat kiest doorgaans ook de kortste weg.  De vraag is: gaan we inwoners verleiden onze slimme ideeën te volgen of gaan we ze dwingen. Veel bewoners laten zich niet zo gemakkelijk sturen. ”

De bedoeling is dat de vier varianten nu verder worden uitgewerkt en voorzien van een kostenberekening. Ook mogen de bewoners van de diverse buurten meepraten.  De gemeente verwacht dat dan over een jaar een besluit genomen kan worden.