Volledig scherm
PREMIUM
Tegenstanders van een grote mestverwerkingsinstallatie aan de Osse haven ontvouwen in 2017 een spandoek voorafgaand aan de bijeenkomst met leden van Provinciale Staten in het provinciehuis. © Marc Bolsius

Boekel wil aandacht voor gezondheid bij mestbeleid

BOEKEL - Boekel blijft op het standpunt staan dat grootschalige mestverwerking in Boekel niet kan. Bovendien moet de GGD worden ingeschakeld om te kijken naar gezondheidsaspecten van mestverwerking. 

Quote

Ik kan niet garanderen dat al uw ideeën worden overgeno­men door Gedeputeer­de Staten

Martijn Buijsse, wethouder

Vorige week gaven de Boekelse raadsfracties al aan dat ze het niet eens waren met de regionale visie op mestbewerking. Ze staken de koppen bijeen om  Gedeputeerde Staten een zienswijze te leveren.  GS willen één milieu effect rapportage (mer) laten opstellen en vervolgens een stuk of acht locaties in de provincie aanwijzen waar grootschalige mestverwerking zou kunnen.