Volledig scherm
Burgeneester Van Rooij moest een oordeel vellen over de pleidooien van de verschillende prinsen. © Philip van den Brand

Carnavalsprinsen kletsen zich de gemeentebegroting in

EERDE - Met elkaar debatteren om 4400 euro voor je vereniging veilig te stellen. Het bleek voor de negen carnavalsprinsen van Meierijstad nog een hele opgaaf. In D’n Brink in Eerde werd deze week met een bijzondere carnavalsvergadering het seizoen 2018-2019 afgesloten. Maar de geamuseerde burgemeester hield zijn hand op de knip.

Volledig scherm
Prins Jim van de Oivers (midden) in debat met Prins Hannes van de Kuussen (links). Prins Geert van de Paplippels kijkt geamuseerd toe. © Philip van den Brand

Méér dynamiek en interactie moest de ludieke raadsvergadering, ter afscheid van het afgelopen carnavalsseizoen, krijgen. Daarom kozen de carnavalsclubs, samen met de gemeente Meierijstad, voor een andere opzet van de avond. Ditmaal gingen de prinsen in drietallen met elkaar in debat en probeerden ze aanspraak te maken op 0,011 procent van de veertig miljoen euro, die het college van B. en W. in Meierijstad wil investeren.

Lange betogen gaan van dranktijd af

Volledig scherm
Hoewel er verbaal soms scherp met elkaar werd gedebatteerd ging het er in Eerde tussen de Prinsen onderling ook gezellig aan toe. © Philip van den Brand

Burgemeester Van Rooij, die het beste voorstel dinsdagavond mocht uitkiezen, kon zich wel een humoristischer thema voorstellen dan de gemeentelijke begroting. ,,Echt héél leuk”, schamperde hij. ,,En jullie willen deze avond leuker maken?” Lachend adviseerde hij de prinsen om de betogen niet te lang te maken: ,,Dat gaat aan het einde van jullie dranktijd af.” De toon was gezet. Ook spreekstalmeester wethouder Jan Goijaarts had de zaal meteen op zijn hand door toe te zeggen dat er dit jaar óók in de pauze een drankje zou worden geschonken.

Quote

Als De Heikrik­kels vroeger beter hadden opgelet dan hadden ze een kanaal gegraven

Prins Ton, de Reigers

Voordat de tap openging moesten de prinsen eerst aan de bak. Dat debatteren verging de ene prins beter dan de andere. Allemaal hadden ze echter hun woordje prima klaar om de carnavalscollega’s naar de loef te steken. Het zorgde voor interactie en hilariteit in de zaal. Daarmee was de nieuwe opzet van de avond geslaagd.

Zo pleitte Prins Ton van De Reigers er hartstochtelijk voor om de 4.400 euro te investeren in bouwhallen voor de jeugd om zo de optocht door Reigerland ook voor de toekomst te behouden. ,,Mariaheide heeft dat geld voor hun optocht niet nodig. Als De Heikrikkels vroeger beter hadden opgelet dan hadden ze, net als wij, een kanaal gegraven. Nu worden ze straks door de Veghelse Kuus ingelijfd en hebben ze helemaal géén eigen optocht meer.”


Burgemeester houdt hand op de knip

Burgemeester Van Rooij hoorde de pleidooien, samen met de andere collegeleden, geamuseerd aan maar hield de hand echter op de knip. ,,4.400 euro aan een carnavalsclub geven is geen investering. Dat ben je meteen kwijt.” 

Hij daagde de carnavalsclubs daarom uit om gezamenlijk met een voorstel te komen voor een initiatief dat de verbinding in de gemeenschap voor langere tijd bevordert. Daarvoor wil hij het geld wél reserveren. Onder het genot van een glas bier werden hiervoor direct na de bijeenkomst de eerste plannen gesmeed.

Volledig scherm
Prins Ton van De Reigers pleitte vurig om de 0,011 procent van de 40 miljoen euro die het college in Meierijstad wil investeren, naar de jeugd in Zijtaart te loodsen. © Philip van den Brand