Even stoppen voor een boodschap kan tóch in Erp

VideoERP - Er mag ook in de toekomst gewoon kort geparkeerd worden langs de vernieuwde doorgaande weg in Erp. Ondernemers voerden een succesvolle campagne. 

,,Supertrots", is voorzitter Wim van Geelkerken van de dorpsraad in Erp. ,,Een opsteker in mindere tijden.” Daarmee doelt hij op het besluit van de gemeente Meierijstad om tóch parkeren mogelijk te maken langs de doorgaande weg N616 in Erp. Hij kreeg deze week het verlossende bericht van de gemeente. Daar hebben de dorpsraad en de winkeliers, die toch al veel overlast ondervinden van de langdurige wegafsluitingen, hard voor geijverd. ,,Ik ben blij dat de gemeente ons de gelegenheid heeft gegeven om erover te praten en dat er geluisterd is.”