Volledig scherm
In de aanloop naar de herindeling zetten Uden en Landerd een festival op poten in en bij Markant, inclusief een workshop graffiti. © Van Assendelft

Fusie Landerd en Uden: andere gemeentenaam en toch nog een referendum?

UDEN/LANDERD - Verrassende suggesties doen de raadsfracties van Uden en Landerd niet voor hun vergaderingen donderdag over herindeling. Het Landerdse DS97 dringt aan op een referendum. Gewoon Uden stelt voor de nieuwe gemeente Uden te dopen. Daar sluit CDA Landerd zich bij aan, als er voldoende draagvlak voor is.

De weg naar de fusie van beide gemeenten belandt langzamerhand in de finale fase. Donderdagavond bespreken de raden van Uden en Landerd gelijktijdig het herindelingsontwerp. Tot nu toe hebben fracties vier suggesties ingediend als reactie daarop. Daarin de geluiden die ze eerder al hebben laten horen. 

Referendum

Steun hoeft DS97 niet te verwachten voor het idee van een raadgevend referendum, zo bleek al tijdens de laatste de voorbereidende vergadering. DS97 wil dat de inwoners zich de komende maanden moeten kunnen uitspreken over de keuze voor een samengaan met Oss en Uden. ,,De uitkomst per kern wordt leidend opgenomen in het herindelingsadvies”, als aan indiener Nol de Jong ligt.

Quote

Uden is een gevestigde en ingeburger­de naam

Ruud Geerders , Gewoon Uden

Dan de naam. Uiteindelijk beslist de nieuwe gemeenteraad daar straks over. Gewoon Uden pleit ervoor de naam van de grootste kern op te nemen in het herindelingsontwerp. Volgens Ruud Geerders botst de naam Maashorst met het natuurgebied. Hij stipt aan dat buurgemeenten ernstige bezwaren hebben. Bovendien is Uden een gevestigde en ingeburgerde naam.

Verwarrend

CDA Landerd zit op hetzelfde spoor. Die vindt de naam Maashorst ook maar verwarrend. Sybren Reitsma signaleert dat minder dan de helft van de Landerdse inwoners er positief tegenover staat. Dat blijkt uit een steekproef. Reitsma wil dat het college onderzoekt of er wel voldoende draagvlak is voor de naam Maashorst.

Suggesties

Deze suggesties (formeel moties en amendementen geheten) zijn de eerste oogst voor de raadsvergadering van donderdag. Raadsfracties kunnen er nog andere suggesties aan toevoegen. Dat kan ook nog donderdagavond tijdens de vergaderingen.