Volledig scherm
Het 'monument’ van de Koeveringse molen, het punt waar Schijndel, Sint Oederode en Veghel samenkomen. © Marc Bolsius

Geen herbouw van de Koeveringse molen, stichting gooit het bijltje erbij neer

EERDE/SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE - De herbouw van de Koeveringse molen, op de kruising van Eerde, Schijndel en Sint-Oedenrode, is voorlopig van de baan. De stichting Koeverings Molen heeft afgelopen zaterdag aan donateurs, sponsoren en vrijwilligers in een besloten bijeenkomst bekend gemaakt dat stichting wordt opgeheven. De financiering en exploitatie zijn te grote struikelblokken gebleken.

Volledig scherm
De Koeveringse molen in 1940, vier jaar voor deze afbrandde. © BHIC Brabants Historisch Inform

Ruim tien jaar lang zijn plannen gemaakt om van de in 1944 door de oorlog vernielde molen. Volgens de stichting is er met diverse partijen overleg gevoerd over de herbouw van de molen, maar steeds zonder het gewenste resultaat. ‘Aan ambitie en inzet van vrijwilligers heeft het niet gelegen, integendeel: veel tijd en energie is geïnvesteerd in het maken van plannen, bestuurlijk en ambtelijk overleg, het werven van fondsen en subsidies. Steeds bleek dat de financiering en exploitatie van een herbouwde molen de grote struikelblokken waren’, stelt het bestuur van de stichting in een persbericht.  De herbouw zou naar schatting zeven ton gaan kosten. De stichting dacht zelf drie ton op te brengen door veel werk met vrijwilligers te doen en verwachtte anderhalve ton subsidie van de gemeente. Molenbouwer Wim Adriaens uit Weert zou het het bouwproject gaan leiden.

De stichting werd opgericht nadat herbouw van de Koeveringse molen werd opgenomen in het Masterplan Vlagheide in 2008, dat voor de ombouw naar een recreatiegebied moest zorgen. Het plan werd ondersteund door de Stuurgoep Vlagheide, waarin onder meer de provincie en de voormalige gemeenten Schijndel , Veghel en Sint-Oedenrode zitten. Deze stichting Koeveringse Molen heeft in de afgelopen tien jaar een businessplan gemaakt, overleg gehad met partijen, aan sponsor- en donateurswerving gedaan, nieuwsbrieven, presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. ‘Duidelijk is dat de financiering en de exploitatie het bestuur voor onoverkomelijke problemen plaatst. In beginsel waren er subsidiemogelijkheden mits aangetoond kon worden dat de exploitatie van de molen met het bezoekerscentrum geheel zelfstandig zou kunnen geschieden', verklaart de stichting. Om die reden is een geprobeerd de traditionele bouw los te laten en zou er een futuristische molen komen met een bezoekerscentrum rond thema voedsel en duurzaamheid. Daarvoor was steun van het bedrijfsleven nodig, maar die liet het afweten. 

‘Het geheel overziende komt het bestuur van de Koeveringse Molen tot de slotsom dat noch de traditionele herbouw noch de moderne bouw haalbaar is, met name in financiële zin. Daarom kan redelijkerwijs dit bestuur niet anders besluiten dan over te gaan tot liquidatie van de stichting’, schrijft het bestuur.