De gedecoreerden in Meierijstad
Volledig scherm
De gedecoreerden in Meierijstad

Het regent 24 lintjes in Meierijstad

Het regende deze vrijdag 24 koninklijke onderscheidingen in Meierijstad en met name de kernen van de oude gemeente Veghel waren goed bedeeld, met vier lintjes in Erp, één in Boerdonk en drie in Keldonk, twee in Zijtaart en twee in Mariaheide. In Veghel zelf vielen zeven lintjes. 

In de oude gemeente Sint Oedenrode werden vijf lintjes uitgereikt. In Schijndel opvallend genoeg geen enkele. Een overzicht van de lintjes. Alle gedecoreerden werden lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat wisten ze overigens al éven: burgemeester Kees van Rooij belde hen deze week al op woensdag en donderdag.

Wil Barten
Volledig scherm
Wil Barten © gemeente Meierijstad

Wil Barten (1957) uit Erp kreeg zijn lintje voor zijn vele werk voor onder andere parochie Sint Servatius in Erp. Hij is onder andere betrokken bij de MOV (Missie, Ontwkkeling en Vrede), hij is al twintig jaar betrokken bij de woord en communiediensten van de Erpse parochie, bespeelt tijdens diensten en vieringen het orgel en zamelt voor de Stichting Pacea Domnului goederen in die naar Mali of Roemenië verstuurd worden. Sinds 2007 is Wil Barten vrijwilliger bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) regio Uden/Veghel en waakt hij bij mensen die gaan sterven. 

Maria en Pieter van den Berg
Volledig scherm
Maria en Pieter van den Berg © gemeente Meierijstad

Maria van den Berg – De Koning (1954) en Pieter van den Berg (1952) uit Mariaheide kregen allebei een lintje. Het echtpaar is binnen Mariaheide zeer actief en zij verrichten hun vrijwilligerswerk grotendeels op dezelfde plaatsen en gedurende dezelfde periodes. Sinds 1978 zijn beiden vrijwilliger bij dorpshuis d'n Brak. Ze werken er onder andere als gastvrouw en als gastheer, doen onderhoud en klussen,  en helpen mee bij het opbouwen van evenementen. Sinds 1995 zijn beiden bij Carnavalsvereniging de Heikrikkels. In 1995 waren ze Prins en Prinses en vanaf het jaar daarna zetten zij zich beiden veelvuldig in de voor de vereniging. Zo is Pieter van den Berg onder andere 5 jaar voorzitter geweest. Ook coördineren ze inmiddels al bijna 20 jaar het ziekenbezoek en organisaren ze het het 55+bal. Na het overlijden van hun zus en zwager, in 1996, namen ze hun drie kinderen liefdevol op in hun gezin en het contact in het gezin is heel hecht. 

Marijke Blaauwhof
Volledig scherm
Marijke Blaauwhof © gemeetne Meierijstad

Marijke Blaauwhof - van Hellenberg Hubar (1935) uit Veghel kreeg een lintje voor onder andere haar vrijwilligerswerk voor het Klooster in Zijtaart, van 1990 tot 2006. Ze wandelde er met de zusters, maakte een praatje met hen en gaf iedere zuster veel persoonlijke aandacht. Bijzonder aan Marijke Blaauwhof is dat zij iedereen  die dat nodig heeft wat extra aandacht geeft. Ook is zij al jaren mantelzorger voor een goede vriendin. Verder verzorgt zij danslessen voro senioren in wijkgebouw Den Blok, was ze zeven jaar vrijwilliger bij Stichting Jazz in Foodtown en geeft ze sinds een paar jaar de lessen 'bewegen op muziek’ in Pieter Brueghel. 

Harrie Dielissen
Volledig scherm
Harrie Dielissen © gemeente Meierijstad

Harrie Dielissen (1938) uit Veghel kreeg een lintje voor zijn vrijwilligerswerk bij Sint Jan in Uden en De Watersteeg in Veghel, beide locaties vna BrabantZorg. Zo begeleidt hij de wekelijkse wandelgroepen, onderhoudt hij de tuin, begeleidt hij cliënten naar het restaurant en speelt hij potjes kaart met cliënten. 

Fetullah Evlek
Volledig scherm
Fetullah Evlek © gemeetne Meierijstad

Fetullah Evlek (1948) uit Veghel werd lid in de orde van Oranje Nassau. Hij is oprichter van het Turkse Comité Veghel en actief bij de taallessen voor Turkse kinderen. Evlek is tevens mede-oprichter van de Stichting Selimiye Moskee Veghel, hij stond aan de wieg van de Turkse moskee in Veghel en was vele jaren voorzitter. Ook was en is hij actief rondom de organisatie van activiteiten(bijvoorbeeld braderieën) voor de Turkse gemeenschap en het verzorgen van open dagen voor belangstellenden en de begeleiding van de vrouwenraad. Tevens is hij al sinds 1981 mantelzorger. 

Hans van Gemert
Volledig scherm
Hans van Gemert © gemeetne Meierijstad

Hans van Gemert (1945) uit Erp kreeg een lintje vanwege zijn vrijwilligerswerk voor Heemkundekring Erthepe. Hans van Gemert was 13 jaar actief bestuurslid en is al 20 jaar coördinator van de werkgroep Genealogie. In 2007 was hij betrokken bij de inrichting van het huidige heemhuis en vanaf 2013 heeft hij meegewerkt aan het inventariseren van het parochiearchief van Erp en Boerdonk. Sinds 2003 is Hans van Gemert buurtbuschauffeur bij Buurtbusvereniging Keldonk. Sinds 2005 is hij vrijwilliger bij het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde. Tevens is hij sinds 2013 actief in de commissie Behoud Bolle Akker, het voormalige MOB-complex in Erp dat door drie verenigingen wordt gebruikt. 

Anny van de Graaf
Volledig scherm
Anny van de Graaf © gemeeten Meierijstad

Anny van de Graaf (1949) uit Veghel is al ruim 25 jaar vrijwilliger bij BrabantZorglocatie Joachim & Anna. Zij helpt onder andere meerdere keren per week bij et serveren van maaltijden en vervult dan ook de rol van gastdame. Ook vervult zij er andere vrijwilligerstaken. Sinds 2004 is Anny de Graaf vrijwilliger bij het Fioretti College Veghel. Ze is vrijwilligster in de keuken, begeleidt leerlingen in de keuken, verricht schoonmaakwerk en is actief bij onder andere de open dagen en ouderavonden. 

Mari van Helvoort
Volledig scherm
Mari van Helvoort © gemeente Meierijstad

Mari van Helvoort (1948) uit Zijtaart is al sinds 1987 vrijwilliger bij voetbalclub VOW Zijtaart. Hij was jaren trainer en leider van verschillende jeugdteams,  draaide zaterdagdiensten, en waste de shirts van het team. Ook was hij twintig jaar lang assistent-grensrechter van het seniorenteam. Sinds 2102 is Mari van Helvoort vrijwillger bij het Fioretti College. Hij werkt er onder andere als klusjesman en consciërge en helpt bij het vervoer van leerlingen. 

Mies Jonkers
Volledig scherm
Mies Jonkers © gemeente Meierijstad

Mies Jonkers (1934) uit Veghel kreeg een lintje vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk bij het Sint Nicolaas Comité Veghel. Jonkers is sinds 1969 voorzitter van het comité. Hij organiseert al vele jaren met het bestuur en andere vrijwilligers de intocht. Hij onderhoudt hiervoor het contact met gemeente en politie, organiseert het jaarlijkse inpakken van 5500 snoepzakken en is betrokken bij de sponsoring en sponsorwerving. Mies Jonkers was in de jaren tachtig zeven jaar voorzitter van de Lichamelijk Gehandicapten Sport Vereniging / Gehandicaptenvereniging Veghel, hij was van 1988-2012 vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Kuussegatters en richtte er de OPA’s op. Jonkers is sinds 2012 mantelzorger en sinds 2012 bestuurslid van de Stichting Vrienden van AAtrium.   

echtpaar Kuijpers
Volledig scherm
echtpaar Kuijpers © gemeente Meierijstad

Frans Kuijpers (1955) en Ria Kuijpers-Verbruggen (1957) uit Keldonk zijn al jaren zeer actief in Keldonk. Zij verrichten beiden al jaren divers vrijwilligerswerk. Bij Judovereniging De Jigoro's was Frans jarenlang bestuurslid en trainer, Ria nam er onder andere de organisatie van de jaarmarkt op zich. Beiden zijn sinds 1999 vrijwilliger bij  Geloofsgemeenschap Heilige Antonius van Padua. Beiden zijn betrokken bij de fondsenwerving voor de restauratie van de kerk en op dit moment vervullen ze allebei de rol van acoliet. Ria Kuijpers is daarnaast sinds 1999 bestuurslid van de Dorpsraad Keldonk, waar zij zich onder andere bezig houdt met wonen en bouwen en ‘lief en leed’ Sinds 2006 is Ria vrijwilliger bij Korenmolen De Hoop. Ook is zij betrokken bij het Keldonks Archief. Frans is sinds 1999 voorzitter van de ZLTO Dorpscommissie Keldonk, was van 2008-1012 bestuurslid van de werkgroep Keldonk 100. In 2012 bestond de parochie Keldonk 100 jaar en Frans Kuijpers heeft een grote bijdrage geleverd in de organisatie van verschillende festiviteiten. Sinds is hij bestuurslid Stichting Attractief Keldonk. Het doel van de stichting is onder andere de leefbaarheid in een klein dorp als Keldonk te borgen. 

Matthieu van den Manacker te Veghel
Volledig scherm
Matthieu van den Manacker te Veghel © gemeente Meierijstad

Ook Matthieu van den Manacker (1958) uit Veghel kreeg een lintje.  Hij was van 2001 – 2007 voorzitter Ouderraad Openbare School de Uilenbrink, is sinds  2006 bestuurslid en vrijwilliger bij VMHC Geel-Zwart. Hij is een tweetal periodes bestuurslid geweest van de hockeyvereniging en was als bestuurslid verantwoordelijk voor de jeugdafdeling die door zijn inzet en betrokkenheid staat de als een huis. Hij is daarnaast betrokken bij de organisatie van jeugdtoernooien en spelletjesmiddagen. Decorandus stond ongeveer 9 jaar geleden aan de wieg van deoprichting van een G-team en mede dankzij hem is het G-hockey bij Geel-Zwart op de kaart gezet, op dit moment is hij ook nog begeleider van het G-team.

Jan van den Oever
Volledig scherm
Jan van den Oever © gemeente Meierijstad

Jan van de Oever (1949) uit Zijtaart is al sinds 1971 vrijwilliger bij MC de Jagers. Hij was er onder andere bestuurslid/penningmeester en werkte mee aan veel activiteiten. Sinds 1998 is Jan van den Oever vrijwilliger bij Dorpshuis Zijtaart. Hij helpt tijdens evenementen, is gastheer, draait bardienden en is BHV’er. Sinds 2006 is hij vrijwilliger bij Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart. Sinds 2009 is Jan van den Oever vrijwilliger bij het PEP-team en bij Duchenne Heroes. Duchenne Heroes zamelt geld in voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne. Dit gebeurt op verschillende manieren zoals bijvoorbeeld het rijden van een mountainbiketocht. Jan van den Oever ondersteunt het team dat die tocht rijdt. Ook verricht hij andere klussen en het geld dat hij daarmee verdient is voor Duchenne Heroes. Daarnaast is Jan van den Oever sinds 2013 chauffeur bij Buurtbusvereniging Keldonk. 

Annelies Stroeken
Volledig scherm
Annelies Stroeken © gemeente Meierijstad

Annelies Stroeken-Baselmans (1946) uit Veghel is sinds 1980 bestuurslid en vrijwilliger bij Toneel Vereniging Naat Piek. Ze zat lang in het bestuur. Nu is zij onder andere beschikbaar tijdens voorstellingen voor bijvoorbeeld kaartverkoop en ontvangst van gasten. Ook schrijft zij voor het clubblad en houdt ze zich bezig met de verwerving van (sponsor)gelden. Sinds 2003 is ze secretaris Tonproaters Akademie Dunne Klets Veghel. Decoranda draagt hieraan als secretaris jaren haar steentje bij. Sinds 2010 is ze secretaris bij de Lichamelijk Gehandicapten Sport Vereniging / Gehandicapten Sportvereniging. Ook voor de LGSV verzorgt Annelies Stroeken het volledige secretariaat Ook doet ze de ledenadministratie en organiseert ze uitjes voor de leden. Sinds 2011 is Annelies Stroeken secretaris van de Seniorenclub van Alucast. 

Frits van den Tillaart
Volledig scherm
Frits van den Tillaart © gemeente Meieijstad

Frits van den Tillaart (1945) uit Erp werd onderscheiden vanwege zijn vrijwilligerswerk bij RKVV Erp. Hij was onder andere penningmeester en wedstrijdsecretaris en hij verzorgde EHBO-lessen. Nu is hij onder andere in de weer als materialen- en klusjesman.Sinds 1985 is Frits van den Tillaart vrijwilliger bij de EHBO Erp. Hij was er bestuurslid, verzorgde kaderinstructies en hielp als EHBO’er bij evenementen. Sinds 2009 is Van den Tillaart bestuurslid bij de KBO Erp-Keldonk-Boerdonk. Ook was hij onder meer actief als webmaster en bij de organisatie van allerlei activiteiten en de totstandkoming van informatiebrochures. Frits van den Tillaart is sinds 2012 bestuurslid van de Dorpsraad Erp met de focus op het beleidsveld cultuur, welzijn en ouderen.

Marietje Verkuijlen
Volledig scherm
Marietje Verkuijlen © gemeente Meierijstad

Marietje Verkuijlen (1936) uit Erp werd onderscheiden vanwege haar vrijwilligerswerk  bij WoonZorgpark Simeonshof.  Ze ondersteunt al vele jaren de professionele zorg op allerlei verschillende manieren. Zij helpt bij activiteiten die georganiseerd worden, wandelt met bewoners, vervult de rol van gastrouw, en meer. Sinds 1999 is zij Penningmeester Kaveolakoor. Sinds 2017 is zij tevens mantelzorger. 

Ies van de Vossenberg
Volledig scherm
Ies van de Vossenberg © gemeente Meierijstad

Ies van de Vossenberg (1956) uit Keldonk is sinds 1975 vrijwilliger bij RKVV Keldonk. Hij was onder andere leider van zowel jeugdelftallen als seniorenelftallen en trainer dameselftal. Hij was van 1987 tot 2003 bestuurslid en van 1989 tot 2003 wedstrijdsecretaris. Ook heeft hij bijna 25 jaar wedstrijden gefloten. Van 1981 tot 2017 was hij vrijwilliger bij Carnavalsverenging de Paplippels. Hij verleende onder andere hand- en spandiensten aan de jaarlijkse pronkzittingen, hij was van de optochtcommissie en vervulde onder andere de van spreekstalmeester bij buitendorpse recepties. SInds 2016 is Ies van de Vossenberg vrijwilliger bij KBO Erp Keldonk Boerdonk. Het vrijwilligerswerk bij de KBO  combineert meneer met mantelzorg die hij voor iemand verricht.

Toos van de Wetering
Volledig scherm
Toos van de Wetering © gemeente Meierijstad

Toos van de Wetering-Van de Waardenburg (1954) uit Boerdonk was van 1997 tot 2014 vrijwilliger bij de Sint Nicolaasschool. Ze was er overblijfmoeder en voorzitter van de Oudervereniging. Ze was lang vrijwilliger bij de Katholieke Vrouwen Organisatie Boerdonk en tien jaar voorzitter van de KVO. Ook was ze actief rondom de organisatie van het jaarprogramma en de organisatie van activiteiten voor de leden en afgevaardigde van het kringbestuur. Sinds 2012 is Toos van de Wetering vrijwilliger bij de Parochie Sint Servatius Boerdonk. Ze verzorgt woord- en communiediensten. Sinds dat jaar is ze ook voorzitter van de Goede Doelen Week Boerdonk en vrijwilliger bij Zorg om het Dorp. Ze is er vooral betrokken bij de ‘dorpsauto’. Sinds 2015 is ze bestuurslid bij de KBO Erp-Keldonk-Boerdonk. Naast haar rol als bestuurslid is zij ook organisator en coördinator van diverse activiteiten, evenementen en themadagen.

Volledig scherm
© RV