Volledig scherm
De Wiekslag in Veghel. © Van Assendelft/Jeroen Appels

‘Laat de Wiekslag een winkelstraat blijven’

Adviesbureau DTNP uit Nijmegen heeft deze zomer haar visie op de ombouw van het Veghelse winkelcentrum gepresenteerd aan eigenaren van winkelvastgoed en winkeliers. Op deze visie kan serieuze kritiek worden geleverd, met name op het idee om de Wiekslag niet als winkelstraat te laten voortbestaan, maar aan te wijzen als woongebied. Dit idee is duidelijk achter de tekentafel bedacht. 

Voor een visie op het centrum zou je moeten uitgaan van wat je waarneemt in het Veghelse centrum. Dat is heel wat anders dan na te gaan zitten denken over hoe je vierkante meters winkelruimte kunt schrappen om het doel van een compacter centrum te bereiken. Het idee van adviesbureau DTNP om de Wiekslag niet als winkelstraat te laten voortbestaan, maar aan te wijzen als woongebied, is duidelijk achter de tekentafel bedacht. Je schrapt winkelruimte, maar het is maar de vraag of het Veghelse centrum hierdoor  verbetert. Als je de situatie aan de Wiekslag waarneemt, kom je namelijk tot andere inzichten.

Stabiel straatje 

Quote

Wiekslag in vergelij­king met Kalver­straat, Hoofd­straat, Patio en de Meijerij­gaar­de de winkel­straat met minste leegstand

In het Brabants Dagblad van 18 juli jl. geeft correspondente Franka Willems in de serie ‘Centrum in beweging’ onder de treffende titel ‘Wiekslag, een stabiel straatje’ haar waarneming van de Wiekslag. Die komt overeen met de mijne. De straat met onder andere de Hema, Etos, Nelson Schoenen, juwelier Kees van Hout, bloemenzaak Cor van Schie en Van Aalst Elektronica kan met recht ‘een stabiele winkelstraat’ worden genoemd.

Zo staat er maar één winkelpand leeg, waarmee de Wiekslag in vergelijking met de Kalverstraat, Hoofdstraat, Patio en de Meijerijgaarde de winkelstraat met de minste leegstand is. Het is ook de winkelstraat met de langst zittende winkeliers. Nelson Schoenen, bloemenzaak Cor van Schie, Hema en Etos zitten er al heel lang. Optiek/juwelier Van Hout opende in 1987 twee  panden aan de Wiekslag en heeft een Veghelse historie van 125 jaar. 

De loop zit in de straat 

Quote

De Wiekslag is beslist geen kansloze winkelloca­tie

Belangrijk is dat de loop in de straat zit omdat mensen vanaf het Bolkenplein, waar ze parkeren, doorsteken naar het winkelcentrum. De Wiekslag is beslist geen kansloze winkellocatie. De problematiek van het Veghelse centrum, waar de leegstand bovengemiddeld groot is, komt niet voort uit de Wiekslag. Het compacter maken van het winkelcentrum door de winkels van de Wiekslag te laten verhuizen naar de Hoofdstraat, maakt een perspectiefrijke winkelstraat kapot. Je zou kunnen overwegen om de Patio, de Meijerijgaarde en de Kalverstraat als winkelgebied te schrappen. Winkeliers aan de Wiekslag die tevreden zijn over hun locatie en winkelpand, zijn niet snel bereid zijn om te verhuizen naar een vrij(komend) bestaand pand aan de Hoofdstraat.

 Denk alleen al aan de kosten. Die zijn voor sommige winkels, zoals juwelier Kees van Hout, een onoverkomelijk obstakel. Voor pandeigenaren is een ombouw van winkels naar woningen ingrijpend, ze worden min of meer gedwongen hun verlies te nemen. Een verplaatsingssubsidie voor winkeliers en een transformatiesubsidie voor pandeigenaren, zoals de gemeente Venray die bijvoorbeeld verleent, zal niet toereikend zijn.

Ferna Botter

Gepromoveerd bedrijfseconoom Ferna Botter werkte twintig jaar bij Rabobank Nederland in beleidsmatige en strategische functies. Daarna heeft zij zich in Veghel gevestigd als zelfstandig beleidsadviseur en docent. 

Ze voelt zich betrokken bij de problematiek van het Veghelse centrum als echtgenote van Theo van Hout, eigenaar van Van Hout Optiek in de Wiekslag.