Volledig scherm
Boer Gerard kreeg in 2007 landelijke bekendheid door zijn deelname aan Boer zoekt Vrouw © KRO

Landerd dreigt Zeelandse ‘boer Gerard’ met dwangsommen

ZEELAND - De Zeelandse varkensboer Gerard van Dongen, die in 2007 als ‘boer Gerard’ deelnam aan Boer zoekt Vrouw, hangt een dwangsom van ruim 19.000 euro per week boven het hoofd.  Van de gemeente krijgt Van Dongen drie maanden om een aantal milieuovertredingen op zijn bedrijf te herstellen.  

Bij controles door de Omgevingsdienst Brabant Noordoost (ODBN) werd in augustus vorig jaar een groot aantal overtredingen gevonden op het bedrijf van de boer. Zo troffen de inspecteurs in een van de varkensstallen twaalf honden aan in plaats van de biggen waarvoor vergunning was verleend. Tussen twee andere stallen waren nog eens hokken gemaakt voor achttien honden. En op een andere plaats op het bedrijf nog meer hondenhokken terwijl geen sprake was van een kennel. De boer heeft daarvoor overigens wel een vergunning aangevraagd maar die is niet verleend omdat de gemeente het grootschalig houden van honden op dat bedrijf strijdig vindt met het bestemmingsplan.

Quote

De Dierenbe­scher­ming en de Voedsel en Warenauto­ri­teit zijn hier diverse keren komen kijken. Alles was in orde.

Gerard van Dongen

Van Dongen ziet het fokken van honden als een nevenactiviteit op zijn varkensbedrijf. ,,Ik fok Golden Retrievers en Labradors. Ik heb er momenteel 26. Dat mag", zegt hij. Nadat hij in 2007 tevergeefs deelnam aan Boer zoekt Vrouw, nam hij eind 2017 deel aan de webversie Boer zoekt Voort. Vervolgens werd hij op internet beschuldigd een ‘broodfokker’ te zijn. ,,Onzin”, zegt hij. ,,De Dierenbescherming en de Voedsel en Warenautoriteit zijn hier diverse keren komen kijken. Alles was in orde.” Van Dongen heeft niet de indruk dat de controle van de ODBN daar nog iets mee te maken had. 

Luchtwasser

Minstens één luchtwasser op het bedrijf was volgens de ODBN van een ander type dan waarvoor vergunning was verleend. ,,De nieuwe is besteld, die kan zo geplaatst worden", zegt Van Dongen. Ook werd op het bedrijf een hoeveelheid afval aangetroffen waaronder een oude luchtwasser, autobanden, dakpannen, materiaal voor stalinrichting, hekwerken en metalen die er al langer dan de toegestane drie jaar lagen opgeslagen. ,,Het meeste is opgeruimd. Maar ik heb vaak iets aan te passen of te vervangen. Dan zou je weer nieuwe spullen moeten kopen", zegt Van Dongen. 

Hercontrole

Hij kreeg in oktober vorig jaar opdracht de fouten te herstellen op straffe van het opleggen van  een dwangsom. Bij een hercontrole in februari bleek dat nog lang niet alle overtredingen waren hersteld.  Daarom heeft de gemeente nu vijf zogeheten lasten onder dwangsom opgelegd voor in totaal 19.000 euro per week. Concreet betekent dat dat van Dongen nog drie maanden de tijd krijgt om de fouten te herstellen. Doet hij dat niet, dan moet hij betalen. Wethouder Ben Brands sluit niet uit dat  in de tussentijd een rechtszaak volgt. Van Dongen laat daar nog niks over los.   

  1. De vlam sloeg over toen ze naar een afgebrand pand kwamen kijken
    Diamanten paar

    De vlam sloeg over toen ze naar een afgebrand pand kwamen kijken

    ZEELAND - Bijna elke dag kun je Kees van de Laar (87) en zijn vrouw Mia van de Laar-van der Wijst (85) uit Zeeland op de fiets tegenkomen. Zeventig jaar geleden, op 29 juni 1950, gingen ze ook op de fiets kijken naar een afgebrande boerderij in Zeeland, hij vanaf Zevenhuis, zij vanaf Kreitsberg. Daar bij de restanten van de boerderij sloeg bij de twee jongelui de vlam over. Tien jaar later trouwden ze, op 26 januari 1960.