Volledig scherm
De Milieustraat bij Haps vorig jaar nadat de tarieven waren aangepast. © Ed van Alem

Tuinafval aanbieden wordt weer gratis in Boekel

BOEKEL Met ingang van 1 augustus keert de Bestuurscommissie Afvalinzameling  (BCA) Land van Cuijk en Boekel op haar schreden terug: aanbieden van tuinafval op de milieustraat wordt weer gratis. 

Dat gaat de gemeente wel geld kosten: in het verleden werd ingeschat dat dat 40.000 euro gaat kosten. Volgens wethouder Marius Tielemans zijn de exacte kosten nog niet bekend. Het algemeen bestuur van de BCA nam vorige week het besluit het vorig jaar ingevoerde tarief voor tuinafval weer in te trekken. Vanaf de invoering op 1 augustus 2018 was er weerstand tegen het tarief van 7,50 euro per twee kuub.  Diverse fracties waarschuwden toen al voor een mogelijke toename van illegale storting.  

Quote

De exacte kosten voor Boekel zijn nog niet bekend

Marius Tielemans, wethouder

De BCA is inmiddels tot de conclusie gekomen dat er inderdaad meer dumpingen plaats hebben gehad afgelopen jaar, dat er minder aanbod was van afval op de milieustraten en dat het aantal bezoekers daar terug liep. In de eerste vier maanden van 2019 zelfs vijftig procent minder dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. 

Het komt zelfs voor dat mensen aan de poort van de milieustraat rechtsomkeer maken. Ook steeg de hoeveelheid GFT die bij de woningen moest worden opgehaald. Veel mensen schaften een grotere kliko aan van 240 liter. En de verwerking van GFT is duurder dan van tuinafval. 

Vorige week werd in de commissie Wonen en Werken wethouder Marius Tielemans al opgedragen binnen het algemeen bestuur van de BCA te pleiten voor het opheffen van het zogeheten ‘tarief aan de poort’ voor tuinafval.  De wethouder gaf toen al aan daar zelf ook voorstander van te zijn. 

Juridisch steekspel

In het verleden waren er vanuit afvalverwerker  Attero claims bij het onvoldoende aanleveren van afval. Attero daagde zelfs gemeenten voor de rechter omdat ze niet voldeden aan het leveringscontract. Volgens Tielemans was dat een juridisch steekspel. ,,Bij de firma Baetsen die sinds de laatste aanbesteding het huisvuil in Boekel inzamelt, is dat veel positiever", aldus de wethouder.