Volledig scherm
© copyright Marc Bolsius

Uden steunt weer alfabetisering van volwassenen

UDEN - Uden gaat bevorderen dat alle volwassen inwoners kunnen lezen en schrijven. De strijd tegen laaggeletterdheid, bijvoorbeeld via een zogeheten Taalhuis, kreeg donderdagavond de unanieme steun van de Udense gemeenteraad. 

De afgelopen twee jaar subsidieerde Uden het Taalhuis, een project waarbij laaggeletterden via de bibliotheek werden geholpen om (weer) te leren lezen en schrijven. ,,Zonde dat dat gestopt is”, vond Spencer Zeegers (SP) die daarom donderdag met een voorstel kwam om alfabetisering voor volwassenen opnieuw op te pakken. 

Onderwijs 

Die wens past naadloos in het zogeheten onderwijsachterstandenbeleid waar de Udense gemeenteraad zich gisteravond achter schaarde. Voor dat beleid krijgt Uden van Den Haag  zo’n 900.000 euro per jaar. Geld dat onder andere wordt gestoken in het vroegtijdig opsporen en begeleiden van kinderen met lees- en schrijfproblemen in samenspraak met alle denkbare partijen, van scholen tot huisartsen. 

Uden wil dat met name doen in wijken waar de kans groot is dat kinderen met een achterstand aan school beginnen. Van de vijf zulke wijken die Uden kent, is Bogerd-Vijfhuis de eerste die extra aandacht krijgt, gevolgd door Melle.      

Iedereen 

Maar ook de ouders en begeleiders van deze kinderen moeten geholpen worden als ze niet kunnen lezen of schrijven, betoogde de SP. Een motie met die strekking werd unaniem gesteund door de andere partijen. Wethouder Gijs van Heeswijk beloofde dat hij gaat kijken hoe de alfabetisering weer kan worden opgepakt en door wie. 

Aanvullend daarop zegde wethouder Maaren Prinssen de raad toe zich sterk te maken voor álle laaggeletterde volwassenen in Uden, dus ook degenen die geen kinderen hebben. ,,Geld mag het probleem niet zijn”, aldus Zeegers. ,,Hopelijk is er dan over een jaar of tien geen enkele Udenaar meer die niet kan lezen en schrijven.”