Volledig scherm
© UdenFonds

Udenfonds krijgt meer geld om ideeën te steunen

UDEN - Goede ideeën of plannetjes van Udenaren kunnen rekenen op extra steun van de gemeente. Uden stort structureel 50.000 euro extra in het zogeheten Udenfonds waar inwoners voortaan het hele jaar een beroep op kunnen doen. 

Het Udenfonds bestaat al een paar jaar en is bedoeld om burgerinitiatieven een financieel steuntje in de rug te geven. Dat kan variëren van het organiseren van een festival of clubevenement tot een buurttuin of een duurzaam plan voor de wijk. Het geld, vorig jaar zo’n 54.000 euro, wordt beheerd en toegekend door enkele vrijwilligers van UdenaardeToekomst (UdT). 

Niet klantvriendelijk 

Uden is zo tevreden over het potje dat besloten is om er structureel 50.000 euro extra in te storten. Met het geld dat er al in ging - onder andere voor armoedebestrijding en duurzaamheid - en de fondsen die de stichting zelf binnenharkt, komt het fonds op bijna een ton uit. 

Maandagavond werd de nieuwe opzet besproken in de commissie samenleving en bestuur. Volgens de gemeente was de opzet namelijk niet echt klantvriendelijk. Burgers konden hun plannetje maar één keer per jaar indienen en toelichten, in het voorjaar, voorafgaand aan de begroting van het volgende jaar. In 2018 leverde dat zo’n tachtig ideeën op die vanuit het Udenfonds op maximaal 1.500 euro steun konden rekenen.  

Taken 

Uden verruimt de regeling op twee punten: plannen kunnen voortaan het hele jaar ingediend worden. En de maximale bijdrage gaat naar 5.000 euro. Alle fracties, met uitzondering van de SP, steunden dit plan. Spencer Zeegers was tegen omdat volgens hem het Udenfonds op een paar wezenlijke onderdelen niet het juiste instrument is. Hij doelde specifiek op duurzaamheid en armoedebestrijding. ,,Dat zijn gemeentelijke taken en daar is veel meer geld voor nodig”, vond Zeegers. ,,Want wat doe je als iemand bijvoorbeeld een ‘buurtbatterij’ aanvraagt? Dan is de pot leeg.” 

Wezenlijker nog is volgens hem de armoedebestrijding. Het Udenfonds heeft zelf aangegeven dat financiële bijdragen op dat vlak steeds lastiger toe te kennen zijn vanwege de privacy-wetgeving. De gemeente mag er geen gegevens over verstrekken en de doelgroep zelf vindt het ook lastig om zichzelf als arm kenbaar te maken. Uden hoopt dat probleem te tackelen door extra overleg met een beleidsadviseur armoede.

Kwetsbaar

Dat de drie vrijwilligers die het Udenfonds beheren een zware taak op de schouders hebben, erkenden alle fracties. ,,Nu gaat het prima maar het is natuurlijk wel erg kwetsbaar”, zei Annemarie van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden). ,,Wat doen we als die mensen stoppen en er anderen komen die vooral hun vriendjes helpen?” 

Het CDA pleitte nog voor een beroepsmogelijkheid voor Udenaren die hun verzoek afgewezen zien. Burgemeester Henk Hellegers deed dat echter af als een te bureaucratische drempel voor het Udenfonds.