Volledig scherm
De St. Jozefkerk in Venhorst blijft de komende jaren voor de eredienst behouden © Hans Van Alebeek

Verkoop kerk in Venhorst aan dorpsbewoner gaat tóch door

VENHORST Het plan van Venhorstenaar Toon van Duijnhoven (85) om de Sint Jozefkerk in zijn dorp te kopen, gaat toch door. Een eerder plan sneuvelde eind vorig jaar. Van Duijnhoven garandeert dat de kerk zeker de eerstkomende vijf jaar voor de eredienst behouden blijft. Hij koopt de kerk, de pastorie en de bijbehorende tuin. Om het project te bekostigen komen in de pastorietuin twaalf zorgwoningen.

 Van Duijnhoven zelf wil geen nadere toelichting geven op zijn plan. Ook over het bedrag dat met de transactie is gemoeid,  doen de partijen geen mededelingen.  Volgens Jan Lucius van het parochiebestuur wordt daarover nog  onderhandeld.  Duidelijk is dat het eerder om tonnen gaat dan over miljoenen.  

Quote

De kerk krijgt op termijn een maatschap­pe­lij­ke functie en in de tussentijd blijft ze open voor de eredienst. Ook blijft het park behouden.

Jan Lucius, voorzitter werkgroep kerkvisie

 Op langere termijn wil Van Duijnhoven het geheel ontwikkelen tot een combinatie van zorg en seniorenhuisvesting. De voorzitter van de werkgroep kerkenvisie van de parochie Sint Petrus, Jan Lucius, is verheugd over de overeenstemming die met Van Duijnhoven en tal van groeperingen in het dorp is bereikt: ,,Met dit plan blijft het kerkgebouw behouden  voor de gemeenschap van Venhorst. De kerk krijgt op termijn een maatschappelijke functie en in de tussentijd blijft ze open voor de eredienst. Ook blijft het park behouden. Een unieke kans in onze ogen.”  

Onrust

Afgelopen zomer ontstond onrust in het dorp toen de plannen van Van Duijnhoven uitlekten. Met name de bouw van zorgwoningen in de pastorietuin leidde tot verzet. Vooral de werkgroep tuinonderhoud, bestaande uit een negental vrijwilligers,  gooide de kont tegen de krib.  Zij zagen ‘hun’ park verdwijnen. Het plan van van Duijnhoven strandde uiteindelijk toen bleek dat hij het door hem gewenste aantal zorgwoningen niet kwijt kon. Daardoor werd het economisch onhaalbaar.  Om ruimte te sparen worden nu in het nieuwe plan twaalf zorgwoningen gebouwd in twee lagen van zes, pal achter de pastorie. Daardoor blijft het grootste deel van het 3.000 meter grote dorpspark gespaard.  

Overleg

Afgelopen donderdagavond hebben  de gemeente Boekel en het parochiebestuur overleg gevoerd met alle belanghebbende partijen: de klankbordgroep kerkenvisie,  de stichting Leefbaar Venhorst en de werkgroep tuinonderhoud. 

Positiever

Die laatste groep staat nu tot groot genoegen van wethouder Marius Tielemans positiever tegenover de plannen.  ,,De groenbestemming op het park blijft bestaan en de gemeente krijgt het voorkeursrecht, dus mocht het plan om een of andere reden mislukken, dan moet Van Duijnhoven het park aan de gemeente te koop aanbieden", zegt hij.