Volledig scherm
Begroting Boekel © Kees Backx/BD

Volgende drie jaar geen lastenverzwaring voor Boekelaren

BOEKEL - De inwoners van  Boekel staat de komende drie jaar, zoals het er nu uitziet, geen lastenverhoging te wachten. Maar er is volgens burgemeester Pierre Bos ook geen geld om iets extra's te doen. 

 Dat valt ook te lezen in de programmabegroting die het college deze week naar buiten bracht. De bedoeling is, dat de gemeenteraad de volgens het college sluitende begroting,  op 7 november vaststelt. Het ‘eindbedrag’ van de begroting over 2020 is ruim 31 miljoen.   Het grootste deel van de lasten, bijna 9 miljoen, gaat op aan ‘het sociaal domein', het totaal van verantwoordelijkheden van de gemeente in de zorg en ondersteuning van inwoners op het gebied van werk, jeugdhulp en zelfredzaamheid.  Dat bedrag staat voor de komende jaren niet vast. 

Quote

Bijna tien miljoen gaat op aan economie en volkshuis­ves­ting. Maar dat geld komt terug uit de verkoop van gronden

Pierre Bos, portefeuillehouder financiën Boekel

 Bos, die in Boekel over de financiën gaat,  wijst erop dat er ook in totaal bijna tien miljoen opgaan aan economie en volkshuisvesting . ,,Maar die bedragen komen terug uit de verkoop van gronden.” Bos voorspelt dat Boekel de komende jaren weer meer geld zal moeten lenen: voor woningbouw en een nieuw bedrijventerrein.  

Stikstof

Onduidelijk blijft ook wat voor Boekel de gevolgen zijn van het feit dat de Raad van State de PAS, het Programma Aanpak Stikstof, van tafel heeft geveegd. ,,Die gevolgen zijn voor Boekel zeker niet zo groot als voor gemeenten die bij beschermde natuurgebieden, de zogeheten Natura 2000-gebieden, liggen. Maar het blijft vooralsnog onzeker en daarom hebben we ze niet opgenomen in de meerjarenbegroting". Dus is er nog geen duidelijkheid over de begroting voor de eerstkomende drie jaar. 

Niet uit de pas

Boekel heeft de afgelopen jaren geprobeerd de lasten voor de inwoners ‘in de klauwen’ te krijgen en te zorgen dat de gemeente niet uit de pas liep met de omgeving.  Dat is gelukt:  Boekelaren betalen in 2019 per inwoner 441 euro. In Bernheze is dat 446 euro, in Landerd 464 euro. Uden gaat aan kop met 543 euro per inwoner.  Onder die lasten vallen de onroerendezaakbelasting (OZB), parkeer- en toeristenbelasting, rioolheffing, reinigingsrechten en afvalstoffenheffing alsmede allerlei leges.