Volledig scherm
ter illustratie © Rob Engelaar

Woningbouw in Keldonk raakt verder in het slop na beëindigen proef

KELDONK -  Het lijkt erop dat er voorlopig niet wordt gebouwd in Keldonk. Meierijstad heeft een proef beëindigd, omdat de ideeën van drie initiatiefnemers voor bouwplannen in het dorp niet aansloten bij de visie van de gemeente. 

Quote

Een kwalijke zaak. Hiermee heeft alles een half jaar stil gelegen. En we wachten al tien jaar

Wouter van Boggelen, voorzitter dorpsraad Keldonk

Voor dorpsraadvoorzitter Wouter van Boggelen komt het besluit van de gemeente niet als een verrassing. ,,Eigenlijk was in april al duidelijk dat de wensen van initiatiefnemers en van de gemeente niet overeen kwamen. En nu pas neemt de gemeente het besluit om de pilot te beëindigen. Een kwalijke zaak. Hiermee heeft alles een half jaar stil gelegen. En we wachten al tien jaar", zegt Van Boggelen. 

Als verzachtende omstandigheden voert hij aan dat er kort na elkaar drie wethouders over het dossier gingen: eerst Eus Witlox, toen tijdelijk Eric van den Boogaard en sinds kort Rik Compagne. ,,En we hebben toevallig deze week kennis gemaakt met de nieuwe woon- en gebiedsregisseurs die net beginnen zijn.”

Woonvisie

De gemeente stelde in 2018 een woonvisie op en ze hield een kwalitatief woonbehoefteonderzoek. Volgens Van Boggelen sloten die niet op elkaar aan: ,,De woonbehoefte in bijvoorbeeld Veghel of Schijndel is heel anders dan die in de kleine kernen. En zelfs daar zijn verschillen in behoefte. “

In het najaar van 2018 riep de gemeente initiatiefnemers op, plannen kenbaar te maken voor de bouw van vijf tot twintig woningen, bestaande uit hoofdzakelijk starterswoningen tot 200- of 225.000 euro en seniorenwoningen tot 250.000 euro binnen een periode van maximaal vijf jaar. Daar kwamen drie reacties op. Een van de drie trok al snel zijn plan terug, met de andere twee praatte de gemeente verder. Het ging om bouwplannen aan weerszijden van de Kampweg en naast de wijk Keldonkse Morgen. 

Geen match

Quote

De woonbehoef­te in bijvoor­beeld Veghel of Schijndel is heel anders dan die in de kleine kernen

Wouter van Boggelen, voorzitter dorpsraad Keldonk

In een brief aan de gemeenteraadsleden schrijft het college dat er is gesproken met  initiatiefnemers, ‘maar dat er geen match is met de door de gemeente gestelde kaders.’ ,,En wij zijn van mening dat deze match ook niet zal ontstaan", schrijven B en W.      

Enquête

De dorpsraad besloot in augustus zelf een enquête te houden. Daaruit bleek dat in Keldonk behoefte is aan 40 procent vrije sectorwoningen en 35 procent in de sociale sector. En er is behoefte aan de mogelijkheid tot zelfbouw. ,,In de gemeentelijke kaders wordt uitgegaan van tachtig procent sociale sector, in de woonvisie vijfentwintig procent. Dat is voor woningbouwcorporaties niet rendabel te maken“, aldus Van Boggelen.  

Oplossing

Hij ziet maar één oplossing: de gemeente koopt grond, maakt die bouwrijp en belangstellenden kopen daar een kavel. ,,Bovendien kun je dan tegen corporaties als Area zeggen: jullie willen in Veghel 200 woningen bouwen? Prima, maar dan bouw je er ook vijf in Keldonk.”

,,Ons belangrijkste streven is de leefbaarheid in het dorp op peil te houden. Dat betekent bouwen, met als gevolg nieuwe gezinnetjes, kindertjes, dus leerlingen voor de school en leden voor de sportclubs”, zegt Van Boggelen.