Volledig scherm
Zo zou het kruispunt Wilhelminastraat-N264 bij Uden er uit kunnen komen zien. Nu is dat nog een rotonde. © Provincie

Provincie kiest inderdaad voor slimme verkeerslichten op N264 bij Uden

UDEN - De provincie Brabant wil de verkeersproblemen op de N264 bij Uden oplossen door de bestaande rotonde te vervangen door kruisingen met slimme verkeerslichten. De rotonde bij de Middenpeelweg wordt uitgebreid. 

De provincie heeft dat vrijdag gemeld in samenspraak met de gemeenten Uden en Mill en Sint Hubert. Voor Sint Hubert is gekozen om de huidige traverse opnieuw in te richten, zodat deze veiliger en beter oversteekbaar wordt. Daar komt dus geen nieuwe randweg, zoals Brabants Dagblad eerder al meldde. Ook de oplossingen voor Uden passen in de lijn die de provincie eerder toonde tijdens inspraakbijeenkomsten voor de onmgeving. 

25 miljoen 

Delen van de N264 worden voorzien van stil asfalt en marktpartijen worden uitgedaagd om met slimme oplossingen te komen om overlast van fijnstof te verminderen. Voor de uitvoering van de maatregelen maken de partijen samen ongeveer 25 miljoen euro vrij, waarvan 20 miljoen voor rekening van de provincie komt.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: ,,De N264 is voor de regio een belangrijke oost-westverbinding. Daar waar het verkeer in de toekomst verder groeit, willen we dat de weg vanuit alle richtingen bereikbaar blijft en dat je er veilig kunt blijven rijden. Om tegemoet te komen aan de zorgen van omwonenden willen we ervoor zorgen dat het langs de N264 ook in de toekomst prettig wonen is. Daarom zullen we de weg langs woonwijken voorzien van geluidwerende voorzieningen zoals stil asfalt en wanneer dat nodig blijkt maatregelen nemen als het aanpassen van een geluidswal of het nemen van maatregelen aan de gevel van woningen.”

Slimme verkeerslichten

In Uden worden de vier huidige rotondes omgebouwd tot kruispunten met intelligente verkeerslichten. Slimme verkeerslichten kunnen zelf reageren op het aankomende verkeer en bijvoorbeeld de groentijden aanpassen. Voor een betere ontsluiting van Volkel komt er een vijfde kruispunt. ,,Met kruispunten met slimme verkeerslichten blijft het ook vanaf de Wilhelminastraat, Velmolenweg en de Industrielaan mogelijk om de N264 op te rijden. Mocht dat in de toekomst nog nodig zijn, dan kunnen we de capaciteit van de kruispunten uitbreiden”, aldus Van der Maat.

Volkel 

De gemeente Uden heeft de wens om de N605 bij Volkel ‘om te klappen’ zodat het doorgaande verkeer niet meer over de Leeuwstraat rijdt en er ruimte ontstaat voor uitbreidingen ten westen van de huidige kom. Zuiver verkeerskundig is er voor deze aanpassing geen reden en het is behoorlijk ingrijpend om de huidige Zeelandsedijk geschikt te maken voor een veilige doorgaande route. Hiervoor moeten dan diverse woningen en bomen verdwijnen. 

Met oog op de ambities van de gemeente Uden wordt onder leiding van de gemeente een omgevingsstudie gestart. Wethouder Franko van Lankvelt van gemeente Uden: ,,We gaan in lijn met de nieuwe Omgevingswet onderzoeken hoe we met onze plannen voor de uitbreiding van Niemeskant een impuls aan de omgeving kunnen geven. Die ambities koppelen we aan een goede regionale bereikbaarheid en we kijken ook hoe de N605 hierin een rol kan krijgen.”

Sint Hubert 

De gemeente Mill en Sint Hubert vraagt al lange tijd om de leefbaarheid in deze kern waar de traverse doorheen loopt te verbeteren. Lokaal is er vrees voor een verdere groei van het verkeer. Voor Sint Hubert zijn daarom de verkeersprognoses en ruimtelijke ontwikkelingen onderzocht en zijn meerdere oplossingsvarianten bekeken: een omleiding om de kern, een herinrichting van de traverse en kleinschalige maatregelen. Het verrichte onderzoek wijst onder meer uit dat op dit deel van de N264 de groei van het verkeer beperkt is. Verkeerstechnisch is een omleiding niet noodzakelijk. Bovendien heeft zo’n omleiding een grote impact op de landelijke omgeving van het dorp. Daarom hebben de bestuurders gekozen voor een herinrichting van de bestaande traverse. 

Parallelstroken 

Andere oplossingen waar de partijen afspraken over hebben gemaakt, zijn: het aanleggen van parallelwegen langs de N264 tussen Volkel en de Middenpeelweg voor landbouwverkeer zodat de verkeersveiligheid verbetert;  het vergroten van de middenbermen bij de rotonde van de Middenpeelweg zodat verkeer veiliger over kan steken; verdere uitwerking met aanwonenden van mogelijkheden voor het aanleggen van een parallelstructuur langs de N264 tussen Sint Hubert en Haps. Deze maatregelen kunnen naar verwachting tussen 2020 en 2023 worden aangelegd.

Fijnstof 

Naast deze concrete maatregelen aan de infrastructuur, wil de provincie de ambitie smart mobility inzetten om het verkeer slim te sturen en door te laten stromen. Door vrachtwagens en hulpdiensten bijvoorbeeld te laten communiceren met de slimme verkeerslichten, kan de verkeersveiligheid sterk verbeterd worden. Hoewel er wettelijk gezien geen noodzaak is om maatregelen te nemen tegen fijnstof, kijkt de provincie bij grotere projecten altijd naar extra kansen om de leefbaarheid te verbeteren. Met een aanbestedingsstrategie daagt de provincie de markt uit om slimme oplossingen te bedenken om bijvoorbeeld fijnstof af te vangen. ,,Met dit complete pakket van maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn pakken we de N264 grondig maar ook effectief aan en is er oog voor de omgeving. Hiermee kan de verbinding er de komende decennia weer tegenaan”, aldus Van der Maat.