Volledig scherm
De gewenning in de Maashorst in beeld: wisenten komen tot heel dicht bij de afrastering rond hun gebied, waar enkele liefhebbers staan te kijken.. © Marc Cleutjens

Wisent went aan recreanten in Maashorst

UDEN - Wisenten en bezoekers kunnen in beginsel prima samengaan in natuurgebieden. Wel moeten de dieren eerst genoeg tijd krijgen om aan het gebied te wennen, en dienen recreanten altijd minsten 50 meter afstand te houden.

Deze conclusies trekken wetenschappers van de Universiteit Utrecht op basis van onderzoek dat voor de helft gedaan is in de Maashorst bij Uden.  Deze proeven met onder anderen ruiters zijn nu helemaal afgerond.  Ze werden gedaan in opdracht van ARK Natuurontwikkeling, dat voorstander is van wisenten in natuurgebieden. 

De uitkomst sluit aan bij de verwachtingen van Maashorstbestuurder Geert Versteijlen. Hij was één van de drijvende krachten achter de introductie van de wisent in het voorjaar van 2016: ,,Wij zijn natuurlijk blij met deze conclusies. Het is heel belangrijk dat onafhankelijk onderzoek nu aantoont wat wij al hoopten.''

Beet

Over de aanwezigheid van de wisent in de Maashorst bestaat de nodige discussie. Door tegenstanders wordt de veiligheid betwist.  Een incident in 2016 wakkerde dit geluid aan. Een stier beet toen een ranger die erg dicht bij de dieren liep. 

Het onderzoek bevestigt dat wisenten onrustig worden als mensen dichtbij komen. Ze kunnen dan zelfs schijnaanvallen inzetten. Echter wanneer recreanten 50 meter of meer afstand houden, gebeurt dit niet. Bovendien blijven de wisenten in de Maashorst nu veel rustiger dan toen ze net in het gebied geplaatst waren. Op die waarnemingen is de conclusie over wentijd gebaseerd.

Gesloten deelgebied

De wisent leeft momenteel in drie Nederlandse natuurgebieden. In de Maashorst grazen de dieren tot de zomer van 2020 in een voor het publiek gesloten deelgebied, waarin wel soms excursies zijn. Het wetenschappelijk rapport zal een rol spelen bij de besluitvorming over de situatie in de Maashorst ná 2020.