1. Reacties op verplaatsing van weekmarkt en afvalpasjes: ‘Te idioot voor woorden. Mag wat kosten’
  lezersbrieven

  Reacties op verplaat­sing van weekmarkt en afvalpas­jes: ‘Te idioot voor woorden. Mag wat kosten’

  Ik lees de column van Kees Thies over het verplaatsen van de vrijdag en zaterdagmarkt van Statenplein naar Grote Markt. Dat is een mooie gedachte, maar het werkt niet. Waar laat je geparkeerde auto’s - bewoners aan de Grote Markt willen niet - en aan- en afvoer met vrachtwagens en bestelbussen? En de opbouwers van de kramen beginnen op donderdag tegen 17.00 uur en dan moet de Grote Markt autovrij zijn tot zaterdagavond 20.00 uur. De ruimte is te klein daar. En niet naar vroeger kijken, toen waren het echt kramen, nu zijn het verplaatsbare winkels. Het is gewoon geduld hebben, de markt verdwijnt vanzelf omdat staangeld duurder wordt en inkomsten lager. Voordat er in Dordrecht echt iets verandert, ben je op ambtelijk niveau vijf tot tien jaar verder. L. de Koning Vaals
  Gorinchem
 2. Mening | Niet op Gerrit Poels gaan ‘zitten’, je moet tegen hem aanlopen
  Lezersbrieven

  Mening | Niet op Gerrit Poels gaan ‘zitten’, je moet tegen hem aanlopen

  Nu is dan ook die sterke, intelligente en eigenzinnige Gerrit Poels overleden. De kracht van Poels zat niet alleen in zijn toewijding om anderen te helpen, maar ook in het lef om ergens iets van te vinden en zo een eigen spoor te trekken. Meer nog dan zijn nachtelijke fietstochten bewonderde ik zijn gedrevenheid contact te houden met mensen die steeds weer in uitzichtloze situaties leken terug te vallen. Probeer het maar eens. Er is altijd veel sympathie geweest voor Gerrit Poels en zijn werk. Tilburg is trots op broodpater Gerrit Poels. Hoewel bepaald geen doetje was hij een onomstreden Tilburger. Welke publieke persoon doet hem dat na! Veel mensen vinden, net als ik, daarom een eerbetoon op zijn plaats. Al snel werd er geschreven dat een standbeeld niet passend is, maar een ‘benkske’ in het Spoorpark wel. Met alle respect, maar ik vermoed dat een benkske de kortste weg naar de vergetelheid is. Poels en zijn gedachtengoed verdienen beter. Je moet niet op Gerrit Poels gaan ‘zitten’, je moet tegen hem aanlopen.
  Altena
 1. Mening | De absurditeit van de oprispingen van deze tijd
  Lezersbrieven

  Mening | De absurdi­teit van de oprispin­gen van deze tijd

  Niemand weet de vermenging van traditie naar verval, alsook de absurditeit van de oprispingen van deze tijd beter weer te geven dan de heren Tony van der Meulen en Paul Kusters [BD 6 mei; pagina 2]). Ieder op hun eigen manier. Tony van der Meulen doet dat in zijn column over de aloude Mariaprocessie die heeft moeten wijken, wat de datum betreft, voor het profane van een lopersfestijn. Op zijn ironisch bekende manier analyseert hij de inschikkelijkheid, rekkelijkheid van de katholieke kerk. Paul Kusters pakt een ander fenomeen van deze tijd bij de staart. Met zijn dagelijkse schets-column Toos & Henk, waarin hij de draak steekt met de absurditeit van ‘de dag van het naakt tuinieren’. Het was even knipperen met de ogen, zie ik het nou goed? Ja, ik zag het goed. Was het toeval dat de beide columnisten ons een spiegel voorhielden op dezelfde pagina over het verval van normen en waarden? De ene op een ‘nette’ manier en de ander op een grove, zeg maar, ramkoers?
  Altena
 1. Mening | Brood, daar zit wat in
  Lezersbrieven

  Mening | Brood, daar zit wat in

  Het is niet dat wij iets hebben tegen de culinaire rubriek van Carla Kentgens in deze krant, maar toch wrijven wij onze ogen wel eens uit wanneer we zien welke bedragen soms moeten worden neergeteld om de rekening van het eetfestijn te voldoen. Geen probleem als je een goed gevulde portemonnee hebt, maar dat is in deze tijden lang niet iedereen meer gegeven. Heel schrijnend vonden wij echter het contrast in de berichtgeving rond het overlijden van broodpater Gerrit Poels en het etentje in restaurant Odille in Sint-Oedenrode [BD 28 april]. Voorafgaand aan de maaltijd daar werd een zandloper op tafel gelegd ‘om de tijd stil te zetten voor ontspanning’. Voor het tweepersoons driegangenmenu moest een ‘serieuze, maar verantwoorde’ rekening van 240 euro worden voldaan. Och, voor wie het breed heeft, bestaan prijsplafonds kennelijk niet. Maar broodpater Gerrit Poels had met die 240 euro zeker een kleine honderd noodlijdende gezinnen van een broodnodig brood kunnen voorzien. En hij heeft tijdens zijn fietstochtjes in het holst van de nacht beslist geen zandloper voor wat ontspanning op zijn stuur gehad.
  Altena
 1. Mening | Tadic tuimelde naar de grasmat, alsof hij door een rat was gebeten
  Lezersbrieven

  Mening | Tadic tuimelde naar de grasmat, alsof hij door een rat was gebeten

  En opnieuw kots ik weer van PSV-Ajax, maar dan vooral van een speler als Tadic. Hij tuimelde weer naar de grasmat. Dit was voor 100 procent aanstellerij, ik meen in de 23ste minuut van de wedstrijd. Opnieuw sloeg hij het gras kapot, alsof hij door een rat gebeten is. Precies dezelfde aanstellerij als in de wedstrijd Feyenoord-Ajax. En bij een volgende overtreding staat die irritante vent weer als eerste bij de scheidsrechter te klagen om zijn zin te krijgen. Ik zeg het nogmaals: het begint bij de scheidsrechter; als spelers het met een fluitsignaal niet eens zijn, dat kan, maar hou ze op afstand. Zo niet, dan meteen een gele kaart. Dan krijg je geen irritatie langs de lijn of op de tribunes.
  Altena
 2. Mening | Lering trekken uit het vonnis in zaak Richard de Mos
  Lezersbrieven

  Mening | Lering trekken uit het vonnis in zaak Richard de Mos

  De euforie van De Mos c.s. over diens vrijspraak [BD 22 april; ‘Nachtmerrie is nu voorbij’] is begrijpelijk. Helaas gaat de berichtgeving in de media veel te weinig over de lering die de samenleving uit de zaak en het gewezen vonnis moet trekken. Allereerst moet zo snel mogelijk regelgeving komen omtrent donaties aan lokale partijen en over dossierbeheer in zaken waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling aan de orde is. Immers: ‘het strafrecht is niet de oplossing voor het ontbreken van die spelregels’. Daarnaast moet de doorlooptijd van een rechtszaak waarbij een persoonlijke reputatie in het geding is, verkort worden. Want dermate lang als ‘verdachte’ feitelijk gegijzeld zijn, is niet alleen onevenredig maar welhaast onmenselijk. Het zo kort mogelijk maken van die doorlooptijd vereist een mega-inspanning van een toch al overvraagde justitie. Tot slot: iemand die tijdens een rechtszaak een verdachte publiekelijk als ‘schuldig’ benoemt of behandelt – en dat is in casu veelvuldig gebeurd – moet vanwege de onschuldigheidspresumptie van rechtswege een zaak wegens smaad aan de broek krijgen. Zo’n maatregel beoogt trial by media te voorkomen en onnodige persoonlijke schade te beperken. Maar het team rond De Mos heeft op zijn beurt ook de professionele plicht om de rechterlijke uitspraak geen verstrekkender inhoud te geven dan de tekst toelaat. Je hoeft geen helderziende te zijn om te concluderen dat aan ‘ombudspolitiek’ juridische én democratische risico’s kleven.
  Altena
 1. Mening | Richt een Federale Constitutionele Monarchie van Europa op
  Lezersbrieven

  Mening | Richt een Federale Constituti­o­ne­le Monarchie van Europa op

  Oplossing voor het stikstofprobleem? Misschien een idee om een Federale Constitutionele Monarchie Europa op te richten. Net zoals Maleisië dat deed sinds 1963. Het heeft dat land géén windeieren gebracht. Om te beginnen: verenig alle koninkrijken in de buurt. Zo ook België, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Groothertogdom Luxemburg, eventueel uit te breiden met Engeland en Spanje. Zo zouden bijna alle landen met een monarchie - toch groots verenigd én eensgezind door alle familiebanden - óók politiek door het leven kunnen gaan. Mocht dit kunnen lukken, dan hebben alle kleine speldenknoppenlanden van de wereld, zoals onder andere de Benelux (met hun drang om steeds maar weer de beste van de klas te willen zijn) een oplossing in huis. Namelijk een enorme gebiedsvergroting waardoor per vierkante kilometer al het stikstof verdwenen is, want dan heet het voortaan nog maar een regionaal probleempje in de kleine gebieden van onze Federatie.
  Altena
 1. BRIEVEN | Verkeersoverlast in Waalwijk en woningen als worstenbroodjes
  VAN DE LEZER

  BRIEVEN | Verkeers­over­last in Waalwijk en woningen als worsten­brood­jes

  WAALWIJK - In het BD van zaterdag 8 april wordt melding gemaakt van een geluidsscherm langs de A59. Het is terecht dat de gemeente Waalwijk hierin mogelijk investeert. Overlast door verkeer is erg en het maakt niet uit of het geluid of fijnstof betreft. De gemeente heeft dit ook beloofd in de Mobiliteitsvisie 2030 waarin samengevat staat ‘iedereen kan op een gezonde, fijne en prettige manier leven in Waalwijk’.
  Waalwijk
 2. Mening | Veel stemgerechtigde Nederlanders lijden aan het Stockholmsyndroom
  Lezersbrieven

  Mening | Veel stemgerech­tig­de Nederlan­ders lijden aan het Stockholm­syn­droom

  In mijn omgeving hebben we regelmatig discussies over hoe het nu toch mogelijk is dat bij alle onvrede en problemen in Nederland de VVD (= Mark Rutte) nauwelijks klappen krijgt bij verkiezingen, al moet gezegd worden dat bij de provinciale verkiezingen het verval zich aandient. Een mogelijke verklaring is dat veel stemgerechtigde Nederlanders lijden aan het Stockholmsyndroom. Dat is de benaming (zo benoemd door een Zweedse criminoloog en psychiater) van een psychische toestand van een gegijzelde waarin hij/zij het merkwaardig genoeg opneemt voor de gijzelnemer. In de geschetste situatie heeft de gijzelnemer controle over de gegijzelde en voorziet deze van voldoende basisbehoeften. De gegijzelde is daar zo dankbaar voor dat hij of zij de gijzelnemer min of meer steunt in zijn gedrag.
  Altena
 3. Moet Dordrecht meebetalen aan aankoop van een schilderij? 'Geef geld liever aan de minima’

  Moet Dordrecht meebetalen aan aankoop van een schilderij? 'Geef geld liever aan de minima’

  Moet een gemeente €300.000 bijleggen voor een schilderij dat een paar miljoen moet kosten? Die vraag legden wij voor aan onze lezers. Het Dordrechts Museum sprokkelt geld bij elkaar voor de aankoop van Lezende jongeman in een Renaissancepaleis van de Dordtse schilder Samuel van Hoogstraten. Voor 1 mei moet het museum met een bod komen. Is 300.000 euro niet een beetje veel gemeenschapsgeld voor een schilderij?
  Gorinchem