1. Mening | Sta je niet als donor geregistreerd, dan krijg je ook geen nieuw orgaan

  Mening | Sta je niet als donor geregi­streerd, dan krijg je ook geen nieuw orgaan

  Op 1 juli 2020 is de gewijzigde Donorwet ingegaan. Hierin is vastgelegd dat iedereen vanaf 18 jaar in het Donorregister wordt opgenomen, met zijn/haar keuze om wel/niet doneren van organen en weefsels na overlijden. Nu bijna drie jaar na invoeringsdatum heeft de nieuwe wet helaas nog niet geleid tot het gewenste resultaat. De wachtlijsten voor organen zijn nog steeds erg lang. De kwaliteit van leven van de mensen die op zo’n wachtlijst staan, is vaak slecht. En ook het afgelopen jaar zijn er weer meer dan 150 mensen van deze lijsten overleden omdat er voor hen niet tijdig een orgaan beschikbaar was. De reden is simpel; te weinig mensen zijn bereid om na hun overlijden hun organen ter beschikking te stellen. Reden om de wet aan te scherpen, dunkt mij. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Iedereen, ziek of gezond, betaalt premie en verkrijgt daarmee het recht op zorg. Laten we het solidariteitsprincipe hier ook toepassen. Iedereen die in het Donorregister heeft aangegeven na overlijden wel donor te willen zijn, komt in principe in aanmerking voor een donororgaan als dat onverhoopt nodig is. Maar iedereen die vastlegt dat hij/zij geen donor wil zijn, komt in principe dan zelf ook niet in aanmerking voor een donororgaan. Alleen ingeval er donororganen ‘over’ zijn, komen zij in aanmerking. Ik veronderstel dat met een dergelijke aanscherping van de wet de bereidheid van mensen om zich als donor te laten registreren, enorm zal toenemen. En daarmee de wachtlijsten en onnodige sterfgevallen zullen verdwijnen. Een prachtig vooruitzicht lijkt mij. Doen dus.
  Oirschot, Goirle, Tilburg, Oisterwijk
 1. Mening | Nu al tobben over hoe het verder moet
  Lezersbrieven

  Mening | Nu al tobben over hoe het verder moet

  Donderdagochtend was er alleen maar spijt over zijn uitgebrachte stem. Een stem die de BBB naar de overwinning bracht. Hij had enkel een tegengeluid willen laten horen, een vuist willen maken tegen het huidige politieke klimaat. Ik had hem nog gewaarschuwd, maar niets hielp. Een verzetsmonument was het. Steeds vaker. Nu oogstte hij de revenuen van zijn gedrag. Eigenlijk zou een overwinnaar dit uitbundig moeten vieren. Hij niet, hij tobt nu al over hoe het verder moet. Boos was hij ook. Hij kon niks hebben vandaag. Morgen vast ook niet. Misschien stemmen ze daarom in Frankrijk twee keer: de eerste keer op de golven van hun emoties en de tweede keer met hun verstand. Dat moeten ze eigenlijk overal doen want kennelijk regeert wereldwijd de amygdala en niet de prefrontale cortex. Door twee keer te stemmen voorkom je in ieder geval: ‘Oe gotte wa he’k gedoan’. En dat met alle gevolgen van dien.
  Oirschot, Goirle, Tilburg, Oisterwijk
 1. Brieven Ι Zorgelijke berichten over St. Annaziekenhuis Ι Beledigd door waterschap Ι Groeiende groep asociale, agressieve automobilisten
  VAN DE LEZER

  Brieven Ι Zorgelijke berichten over St. Annazieken­huis Ι Beledigd door waterschap Ι Groeiende groep asociale, agressieve automobi­lis­ten

  Wie deze week de envelop van de gemeente Eindhoven openmaakte voor de kandidatenlijst van a.s. woensdag moest een behoorlijke belediging incasseren (zie foto). Op de vensterbrief stond naast het adres in vette letters: DOM. Navraag bij de gemeente leert dat ons waterschap in al zijn wijsheid heeft gekozen voor DOM als code voor zijn naam (De Dommel). Niet slim!
  Oirschot
 2. Lezersbrieven: Hoog tijd voor dna-databank | Villa moet afgebroken | Denk goed na over de Diezebrug | CDA een gezinspartij?

  Lezersbrie­ven: Hoog tijd voor dna-databank | Villa moet afgebroken | Denk goed na over de Diezebrug | CDA een gezinspar­tij?

  Het OM wil particuliere databanken inzetten om cold cases op te lossen (BD, 7/3). Bij zo’n bericht komt bij mij voor de zoveelste keer de vraag op of we niet een algemene dna-databank zouden moeten hebben. In de afweging van de belangen van slachtoffers en die van verdachten, slaat de balans voor de meerderheid van de Nederlanders ongetwijfeld door naar de belangen van het slachtoffer en diens omgeving.
  Oirschot, Goirle, Tilburg, Oisterwijk
 3. Stelling | Jij gaat wel/niet stemmen want...

  Stelling | Jij gaat wel/niet stemmen want...

  Volgende week donderdag kun je weer kiezen. Niet meteen op welke partij je gaat stemmen, maar eerst en vooral of je gaat. Over die vraag is de kiezer volstrekt verdeeld, blijkt elke keer maar weer. Maar als je wel gaat stemmen, waarom doe je het? En als je niet gaat stemmen, waarom niet? De stelling van vandaag is dus eigenlijk meer een vraag. Bedoeld om enige nuance te brengen in het beeld van stemmers versus niet-stemmers. Niet vergeten door te scrollen, er zijn zeven antwoorden mogelijk. Je kunt er maar één aanvinken.
  Oirschot, Goirle, Tilburg, Oisterwijk