1. Opinie | De Bossche LHBTIQ+-gemeenschap laat zichzelf het gevoel van onbehagen opleggen
  PREMIUM

  Opinie | De Bossche LHBTIQ+-gemeen­schap laat zichzelf het gevoel van onbehagen opleggen

  Anja van Hout, voorzitter COC Zuid-Oost Brabant, kwam op 24 mei met een opiniestuk over het artikel in het BD van 20 mei: ‘Wat mag je wel en wat mag je niet zeggen in Den Bosch?’ Het sloot af met de constatering dat de LHBTIQ+-gemeenschap achterbleef met gevoelens van geschoktheid, verwardheid, boosheid en angst. Een reactie en aanzet tot hoe de gemeenschap daar zelf iets aan zou kunnen doen.
  's-Hertogenbosch
 1. Mening | Niet op Gerrit Poels gaan ‘zitten’, je moet tegen hem aanlopen
  Lezersbrieven

  Mening | Niet op Gerrit Poels gaan ‘zitten’, je moet tegen hem aanlopen

  Nu is dan ook die sterke, intelligente en eigenzinnige Gerrit Poels overleden. De kracht van Poels zat niet alleen in zijn toewijding om anderen te helpen, maar ook in het lef om ergens iets van te vinden en zo een eigen spoor te trekken. Meer nog dan zijn nachtelijke fietstochten bewonderde ik zijn gedrevenheid contact te houden met mensen die steeds weer in uitzichtloze situaties leken terug te vallen. Probeer het maar eens. Er is altijd veel sympathie geweest voor Gerrit Poels en zijn werk. Tilburg is trots op broodpater Gerrit Poels. Hoewel bepaald geen doetje was hij een onomstreden Tilburger. Welke publieke persoon doet hem dat na! Veel mensen vinden, net als ik, daarom een eerbetoon op zijn plaats. Al snel werd er geschreven dat een standbeeld niet passend is, maar een ‘benkske’ in het Spoorpark wel. Met alle respect, maar ik vermoed dat een benkske de kortste weg naar de vergetelheid is. Poels en zijn gedachtengoed verdienen beter. Je moet niet op Gerrit Poels gaan ‘zitten’, je moet tegen hem aanlopen.
  Meierijstad
 1. Mening | De absurditeit van de oprispingen van deze tijd
  Lezersbrieven

  Mening | De absurdi­teit van de oprispin­gen van deze tijd

  Niemand weet de vermenging van traditie naar verval, alsook de absurditeit van de oprispingen van deze tijd beter weer te geven dan de heren Tony van der Meulen en Paul Kusters [BD 6 mei; pagina 2]). Ieder op hun eigen manier. Tony van der Meulen doet dat in zijn column over de aloude Mariaprocessie die heeft moeten wijken, wat de datum betreft, voor het profane van een lopersfestijn. Op zijn ironisch bekende manier analyseert hij de inschikkelijkheid, rekkelijkheid van de katholieke kerk. Paul Kusters pakt een ander fenomeen van deze tijd bij de staart. Met zijn dagelijkse schets-column Toos & Henk, waarin hij de draak steekt met de absurditeit van ‘de dag van het naakt tuinieren’. Het was even knipperen met de ogen, zie ik het nou goed? Ja, ik zag het goed. Was het toeval dat de beide columnisten ons een spiegel voorhielden op dezelfde pagina over het verval van normen en waarden? De ene op een ‘nette’ manier en de ander op een grove, zeg maar, ramkoers?
  Meierijstad
 1. Mening | Je gaat toch niet meer stemmen op kandidaten in het land dat je definitief verlaten hebt?
  Lezersbrieven

  Mening | Je gaat toch niet meer stemmen op kandidaten in het land dat je definitief verlaten hebt?

  Turken mogen naar de stembus. Erdogan wil herkozen worden. De man die Zweden niet in de Navo wenst, tenzij Zweden de Koerden aanpakt. De man die Turken in Europa bezweert niet te integreren of te assimileren. Turkse Nederlanders (of Nederlandse Turken?) mogen ook stemmen. Erdogan zou herkozen kunnen worden door zijn grote aanhang onder Turken in Europa. Twee dingen houden mij bezig: 1) Begin jaren 70 zijn 10.000 Turkse gastarbeiders definitief in Nederland gebleven. Zij mochten zich hier met gezinsleden herenigen. Kan iemand mij uitleggen hoe dat na 50 jaar bijna een half miljoen Turken kunnen zijn? Dat kan niet anders dan door een grootschalige volgmigratie. Is dat ooit onderwerp van verkiezingen geweest? Met andere woorden: hebben autochtone Nederlanders daar iets over te vinden? 2) Als je emigreert, ga je op in het gastland, omarm je de zeden en gewoonten ter plaatse en ga je niet meer stemmen op verkiezingskandidaten in het land dat je definitief verlaten hebt. Het zou belachelijk (én onwenselijk) zijn als Nederlanders, die in de jaren 50 en 60 naar Canada of Australië zijn vertrokken, nu nog hun stemrecht in Nederland konden uitoefenen. Het ware wenselijk als Turken in Nederland zich volledig op het Westen zouden richten en zich niet meer wekelijks in de moskee door de imam van Diyanet (‘Turkse Presidium voor Godsdienstzaken’) lieten vertellen hoe hier te leven.
  Meierijstad
 1. Mening | Brood, daar zit wat in
  Lezersbrieven

  Mening | Brood, daar zit wat in

  Het is niet dat wij iets hebben tegen de culinaire rubriek van Carla Kentgens in deze krant, maar toch wrijven wij onze ogen wel eens uit wanneer we zien welke bedragen soms moeten worden neergeteld om de rekening van het eetfestijn te voldoen. Geen probleem als je een goed gevulde portemonnee hebt, maar dat is in deze tijden lang niet iedereen meer gegeven. Heel schrijnend vonden wij echter het contrast in de berichtgeving rond het overlijden van broodpater Gerrit Poels en het etentje in restaurant Odille in Sint-Oedenrode [BD 28 april]. Voorafgaand aan de maaltijd daar werd een zandloper op tafel gelegd ‘om de tijd stil te zetten voor ontspanning’. Voor het tweepersoons driegangenmenu moest een ‘serieuze, maar verantwoorde’ rekening van 240 euro worden voldaan. Och, voor wie het breed heeft, bestaan prijsplafonds kennelijk niet. Maar broodpater Gerrit Poels had met die 240 euro zeker een kleine honderd noodlijdende gezinnen van een broodnodig brood kunnen voorzien. En hij heeft tijdens zijn fietstochtjes in het holst van de nacht beslist geen zandloper voor wat ontspanning op zijn stuur gehad.
  Meierijstad