Volledig scherm
Het beoogde gebied waar de gemeente Veghel een nieuw bedrijventerrein onder de titel Foodpark wil vestigen. Boven de bestaande bedrijventerreinen De Dubbelen en Doornhoek en de A50. © Albert van den Boomen

Commissie MER: bekijk foodpark Veghel als geheel

VEGHEL - De commissie die Veghel adviseert over het uitvoeren van een milieueffectrapport (mer) voor Foodpark vindt dat er niet alleen naar de eerste fase, maar ook naar de toekomst van het bedrijvenpark moet worden gekeken.

De gemeente Veghel wil in het gebied De Kempkens, ten zuiden van de bestaande bedrijventerreinen De Dubbelen en Doornhoek, het bedrijventerrein Foodpark Veghel aanleggen. Een deel van het bedrijventerrein wordt nu al aangelegd. Mogelijk volgt later een tweede fase.

Rapport
De Raad van State zet in april een streep door het bestemmings- en het exploitatieplan van de eerste fase van Foodpark. De gemeente zou niet op de juiste wijze hebben beoordeeld of er wel of geen milieueffectrapportage nodig was. In zo'n rapportage wordt beschreven wat de effecten zijn van het bedrijventerrein op het milieu.

Tweede fase
Veghel moet nu niet alleen de eerste fase, maar ook de tweede fase in kaart brengen, vindt de onafhankelijke commissie mer. Ook moet de gemeente Veghel daarin duidelijk maken dat er behoefte is aan een park met bedrijven in de (agro)foodketen en de verschillende type bedrijven die er verwacht worden beschrijven.

Meierijstad