Volledig scherm
Vrijwilligers aan het werk in de plantsoenen in Keldonk © Gemeente Meierijstad

Keldonk geeft geld liever ergens anders aan uit: inwoners gaan zelf plantsoenen verzorgen

KELDONK - Inwoners van Keldonk gaan voortaan zelf het groen in een deel van het dorp bijhouden. De dorpsraad Keldonk en de gemeente Meierijstad hebben daar vandaag een overeenkomst voor ondertekend. 

Het gebied wordt omsloten door Antoniusstraat, Pastoor Bogaertsstraat en Kampweg. Vrijwilligers van de Vrijwilligerscentrale van Keldonk gaan het groenonderhoud daadwerkelijk uitvoeren. Er zijn drie groepen van ieder acht vrijwilligers die om toerbeurten aan het werk gaan:  het schoonmaken van banken, ledigen van afvalbakken, onkruid bestrijden, snoeien en knippen, het verwijderen van zwerfvuil en bladruimen. De gemeente zorgt voor gereedschap en afvoer van materiaal zoals bladgroen en schoffelvuil.  

Wethouder Harry van Rooijen, voorzitter Wouter van Boggelen van de dorpsraad en Ad Peters, coördinator van de Vrijwilligerscentrale, ondertekenden in dorpshuis 't Span in Keldonk de overeenkomst.

Eigen initiatief

Het initiatief kwam uit het dorp zelf.  De dorpsraad gaat ervan uit dat onder de inwoners een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat voor een goed onderhouden kern als mensen zich ervoor inzetten. Voor de vrijwilligers is er tijdens het werk ook tijd om te buurten met een kop koffie in 't Span. ,,Wij willen graag als gemeente dit soort initiatieven ondersteunen. Keldonk is een heel mooi voorbeeld van ‘samen doen‘ dat we verder willen uitrollen in de overige kernen van Meierijstad", stelt Harry van Rooijen. 

Het is niet zo dat de gemeente nu 'winst' maakt door het werk door vrijwilligers te laten doen. Het bedrag dat de gemeente bespaart door vrijwilligers in te zetten in plaats van het inhuren van een aannemer, komt ten goede aan de dorpsraad. ,,Die kan dit bedrag dan investeren in andere voorzieningen in het openbaar gebied'', aldus de gemeente.

Volledig scherm
Ondertekening van het groenconvenant door wethouder Harry van Rooijen, Wouter van Boggelen van de dorpsraad en Ad Peters van de Vrijwilligerscentrale. © Gemeente Meierijstad