Volledig scherm
Delen van het Duits Lijntje zijn overgroeid met berken, eiken en bramenstruiken. © Dolph Cantrijn

Meierijstad koopt 'Duits Lijntje' aan

VEGHEL - Meierijstad koopt de gronden van het ‘Duits Lijntje’.  Eigenaar ProRail heeft het tracé voor een symbolisch bedrag te koop aangeboden aan de gemeente Meierijstad, omdat er volgens provinciaal onderzoek geen vraag meer is naar vervoer op de voormalige spoorlijn. 

Dat laat de gemeente Meierijstad in een persbericht weten.  De aankoop van het spoortracé biedt volgens haar kansen: de  voormalige spoorlijn heeft naast een grote cultuur-historische waarde, een verbindende kracht. Zo kan de gemeente het onder meer gebruiken om een aantal fiets- en wandelroutes te realiseren. Hiermee ontstaat een verbinding tussen de Maashorst en Het Groene Woud en kunnen de knooppuntenroutes verder uitgebreid worden. De snelfietsroute tussen Veghel en Uden kan worden aangelegd.  En er kan worden ingestoken op een ecologische verbindingszone. 

Natuur 

Het Duits lijntje wordt al een hele tijd niet meer gebruikt als spoorbaan. Daardoor kreeg de natuur langs en op de spoorbaan volop de kans om te groeien en bloeien. Met de aankoop van dit groene stuk ‘niemandsland’ worden nu verschillende landschappen aan elkaar gekoppeld. 

Wethouder Jan Goijaarts: ,,Wij zijn blij met deze kans. Het Duits Lijntje verbindt stad en land met wonen en werken én zorgt voor een nog aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in Meierijstad. Het levert een bijdrage aan het waarmaken van onze ambities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, bereikbaarheid, veiligheid, recreatie en toerisme, natuur en ecologie en het versterken van cultuurhistorisch erfgoed.”

Van Boxtel naar Wesel 

Het Duits Lijntje is de oorspronkelijke spoorlijn van Boxtel naar Wesel. In Duitsland wordt het de Boxteler Bahn genoemd. Het is een voormalige spoorlijn van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS). De lijn verbond het Duitse Wesel met het Nederlandse Boxtel via Goch, Gennep, Uden, Veghel en Schijndel. Na 1925 kwam het beheer van het Nederlandse gedeelte van de lijn in handen van de Staatsspoorwegen en het Duitse gedeelte van de lijn kwam onder beheer van de DRG.