Extreme droogte geen probleem voor de Biesbosch

14 augustus 2022

De waterstand in de Biesbosch is op dit moment historisch laag. Welke invloed heeft dit op de leefomgeving? De droogte en lage waterstand heeft niet alleen maar negatieve gevolgen, er zijn ook planten en dieren die hier enorm van profiteren. Harm Blom, boswachter Staatsbosbeheer, legt het uit.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media