Volledig scherm
Theater De Speeldoos in Vught. © Sandra Peerenboom

Berenschot duikt in handel en wandel van Theater De Speeldoos Vught

VUGHT - Bureau Berenschot gaat in opdracht van het gemeentebestuur van Vught een onafhankelijk onderzoek doen naar de organisatie, financiën, subsidiegelden van, en de prestatieafspraken met Theater De Speeldoos. De resultaten worden eind september verwacht.

Aanleiding voor het onderzoek is een motie ’vreemd aan de orde van de dag’ die in de raadsvergadering van 15 juni werd ingediend. De gemeenteraad wil helderheid over de besteding van de subsidies door De Speeldoos en de prestaties die hier tegenover staan, zowel van de buitenschoolse cultuureducatie als het theater.

Het gemeentebestuur heeft Bureau Berenschot gevraagd inzichtelijk te maken hoe in de periode 2013-2016 de financiën (kosten, eigen inkomsten en subsidie) van het theater zich hebben ontwikkeld zowel voor de functie theater als buitenschoolse cultuureducatie.

Gemeentelijke subsidie

Als expert een objectief oordeel te geven over de prestaties van het theater afgezet tegen de gemeentelijke subsidie en dit te vergelijken met een aantal andere gemeenten met de maat van Vught en het theater. 

Ook wil het gemeentebestuur een oordeel over de wijze waarop de gemeente met het theater afspraken heeft gemaakt over te leveren prestaties en hoe het theater verantwoording aflegt over de besteding van de gemeentelijke subsidie. Inzicht in welke keuzen de gemeente heeft ten aanzien van het theater, wat hiervan de consequenties zijn en met een presentatie en aanbevelingen te komen. 

Klankbordgroep

Iedere politieke partij in de gemeenteraad heeft een persoon afgevaardigd in een klankbordgroep die in de onderzoeksperiode het proces controleert. Theater de Speeldoos heeft toegezegd volledige medewerking aan het onderzoek te verlenen.

Den Bosch e.o.